Az ENSZ főtitkára és a Világbank-csoport elnöke kinevezte a Vízügyi Elnöki Testület tagjait

New York , 2016. április 21.

10 államfő és kormányfő csatlakozott ahhoz a nemzetközi testülethez, amelynek célja, hogy a világon mindenki számára rendelkezésre álljon ivóvíz és higiénia.

Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár és a Világbank-csoport elnöke, Jim Yong Kim bejelentette, hogy 10 állam- és kormányfőből, valamint két különleges tanácsadóból megalakította a Vízügyi Elnöki Testületet.

A testület, melynek létrehozását tavaly januárban a Davosi Világgazdasági Fórumon határozták el, a 6. Fenntartható Fejlődési Cél (FFC6) mielőbbi elérésének hatékony elősegítéséért dolgozik. A 6. Fenntartható Fejlődési Cél a vízhez, a szanitációhoz történő hozzáférés és a fenntartható vízgazdálkodás biztosítása mindenki számára– amely jelenleg példátlanul súlyos kihívásokkal küzd.

„A szegénység visszaszorításának és a többi Fenntartható Fejlődési Cél elérésnek kulcsfontosságú előfeltétele a mindenki számára rendelkezésre álló vízellátás és szanitáció”, mondta Ban Ki Mun, az ENSZ főtitkára. „Minden partnerünket arra buzdítom, hogy sorakoztassanak fel politikai, pénzügyi és technológiai támogatásokat az FFC6 mögé.”

Jelenleg világszerte 2,4 milliárd ember él megfelelő szanitáció nélkül, és legalább 663 millióan nem férnek hozzá biztonságos ivóvízhez. A rossz szanitációs, vízellátási is higiénés viszonyok évente mintegy 675 000 esetben okoznak korai elhalálozást, egyes országokban pedig becslések szerint akár 7 %-kal is csökkentik a GDP-t. Az árvizek és szárazságok már jelenleg is hatalmas társadalmi és gazdasági költséget jelentenek világszerte, az egyre változékonyabb időjárás pedig tovább fokozza az egyre szélsőségesebb vízjárást. Ha a világ a jelenlegi úton halad, az előrejelzések szerint 2030-ra a globális vízhiány elérheti a 40 %-ot. Az ebből eredő feszültségek helyi, határokon túlnyúló és globális következményekkel is fognak járni napjaink számos módon összekapcsolt világában.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete és a Világbank-csoport közös Vízügyi Elnöki Testülete iránymutatást nyújt a kihívásokkal szembeni fellépéshez, és szorgalmazza az átfogó, teljes körű és együttműködésen alapuló vízgazdálkodás-fejlesztési megoldásokat, a tiszta víz és a szanitáció szélesebb körű rendelkezésre állásának elősegítését.

„A városok és a népesség növekedése és a klímaváltozás együttesen soha nem látott nyomást gyakorolnak vízforrásainkra”, mondta Jim Yong Kim, a Világbank-csoport elnöke. „A Vízügyi Elnöki Testület tagjainak tevékenysége a feladat megoldásához, a mindenki számára elérhető vízellátás és szanitáció kialakításához szükséges globális cselekvés, erős vezetés és elkötelezettség példáját nyújtja.”

A Vízügyi Elnöki Testület társelnökei Ameenah Gurib, Mauritius köztársasági elnöke, és Enrique Peña Nieto, Mexikó köztársasági elnöke. Tevékenységük többek között az alábbiakra terjed ki:

• hatékony intézkedések elősegítése – elsősorban a vízügyi FFC megvalósítását célzó nyilvános szakpolitikai párbeszéd, a magánszektor bevonásával működő modellek és eljárások, valamint a civil társadalmi kezdeményezések terén;

• a finanszírozás és a megvalósítás előmozdítása – a pénzügyi erőforrások mozgósítására irányuló erőfeszítések, a vízügyi FFC megvalósításába történő nagyobb mértékű befektetések támogatása, beleértve az innovatív finanszírozási és megvalósításai stratégiákat is.

A Vízügyi Elnöki Testület tagjainak feladata az FFC6 és az ahhoz kapcsolódó nemzeti, regionális és globális szintű célok megvalósítására irányuló konkrét intézkedések ösztönzése, illetve a példamutatás, szorosan együttműködve a civil társadalom és a magánszféra felől érkező partnerekkel és hálózatokkal.

A Testület két évre kinevezett tagjai a következők:

 • Ameenah Gurib-Fakim, Mauritius elnöke (Társelnök)
 • Enrique Peña Nieto, Mexikó elnöke, (Társelnök)
 • Malcolm Turnbull, Ausztrália miniszterelnöke
 • Sheikh Hasina, Banglades miniszterelnöke
 • Áder János, Köztársasági Elnök, Magyarország
 • Abdullah Enszúr, Jordánia miniszterelnöke
 • Mark Rutte, Hollandia miniszterelnöke
 • Jacob Zuma, Dél-Afrika köztársasági elnöke
 • Macky Sall, Szenegál köztársasági elnöke
 • Emomali Rahmon, Tádzsikisztán elnöke

Különleges tanácsadók

 • Dr. Han Szungszu, a Koreai Köztársaság volt miniszterelnöke
 • Manuel Pulgar-Vidal, Peru környezetvédelmi minisztere

 

A Vízügyi Elnöki Testület tagjainak nyilatkozatai

• Aminah Gurib-Fakim, Mauritius elnöke (társelnök)

A víz az élet. A tiszta vízhez és a szanitációhoz való hozzáférés emberi jog.

• Enrique Peña Nieto, Mexikó (társelnök)

Mexikó számára a Vízügyi Elnöki Testület történelmi, soha nem látott lehetőséget jelent a víz, mint számtalan szempontból kulcsfontosságú anyag, és minden ország fejlődése és jóléte szempontjából alapvető erőforrás elismertetésére. Ez a nemzetközi kezdeményezés jelzi, hogy a világ országainak vezetői elkötelezettek a jelenlegi erőfeszítések támogatása, és új, dinamikus megoldások kidolgozása mellett annak érdekében, hogy a vizet és szanitációt érintő FFC-ket előmozdítsák a 2030-ig terjedő programban.

• Malcolm Turnbull, Ausztrália miniszterelnöke

Örvendek a lehetőségnek, hogy tagja lehetek az Egyesült Nemzetek Szervezete/Világbank-csoport Vízügyi Elnöki Testületének. A klímaváltozás rendkívüli hatásai miatt az országok világszerte súlyos következményekkel járó döntéseket kényszerülnek hozni a víz társadalmi, gazdasági és környezeti elosztásáról. Ausztrália mindent meg fog tenni a testület munkájának támogatásáért, felhasználva a szűkös vízforrásokkal való gazdálkodás terén szerzett tapasztalatainkat és innovatív megközelítésünket, amelynek felhasználásával már korábban is segítettünk más olyan országokat, ahol az édesvízellátás egyre bizonytalanabbá válik.

• Sheikh Hasina, Banglades miniszterelnöke

A mi nyelvünkön a vizet életnek is szokás nevezni. A víz nem pusztán az emberi élet elengedhetetlen feltétele, nélkülözhetetlen a személyes jóléthez, az élelmiszertermeléshez és a természet megóvásához is. A globálisan egyrenövekvő tudatosság szintje ebben a kérdésben engem optimistává tesz.

A víz biztosítása a legszegényebbek emberhez méltó életének, jólétének alapfeltétele. Ennek megteremtéséhez erőteljes intézkedéseket kell meghoznunk, hiszen a vízhez kapcsolódó kihívások igen összetettek: ide tartozik a vízhez és szanitációs rendszerekhez való hozzáférés egyenlőtlen eloszlása, a folyók és vizes élőhelyek veszélyeztetett egészsége és az édesvízkészletek fenntartható felhasználása is. A klímaváltozás hatására egyre gyakrabban előforduló, a vízhez kapcsolódó katasztrófák további kihívást jelentenek. A vízbiztonság kulcskérdés azért is, mert országaink gyorsan urbanizálódnak. Ehhez az szükséges, hogy társadalmaink, országaink kihasználják a 2030-as célokban rejlő átalakulási lehetőségeket. A vízbiztonság megvalósításához az alacsony jövedelmű, illetve a klímaváltozásnak különösen kitett országoknak támogatásra van szükségük.

A vízzel kapcsolatos megközelítéseink és megoldásaink terén gyakorlatias gondolkodásmódra, bátor döntésekre és cselekedetekre van szükség: csak így biztosíthatjuk az egyensúlyt a vízforrásokért versengő felek között; így alakíthatjuk ki a természetvédelem és a vízfelhasználás egyensúlyát a határokon átnyúló vízi ökoszisztémákban; így fejleszthetünk, illetve tehetünk hozzáférhetővé magas vízhasználatú, de életmentő, életfenntartó technológiákat közösségeinkben, országainkban. Olyan megoldásokra, olyan innovációkra van szükségünk, amelyek segítségével általánosan elfogadottá tehetjük, hogy a víz olyan globális közjó, amelynek élvezetére mindenki jogosult.

• Áder János, Magyarország köztársasági elnöke

A víz a 21. század kulcsfontosságú erőforrása. Fejlődésünk, gyermekeink jóléte, élelmiszerellátása, egészsége és békéje függ attól, hogy milyen gyorsan tudjuk vízgazdálkodásunkat fenntartható pályára állítani. A célok már láthatóak, de az átalakuláshoz vezető utat még fel kell térképeznünk. Versenyt futunk az idővel, de ugyanakkor saját szokásaink, korábbi gyakorlatunk következményeivel is.

• Abdullah Enszúr, Jordánia miniszterelnöke

Fenntartható világot kell kialakítanunk, mégpedig a közeli jövőben. A biztonságos, tiszta víz mindenkinek jár; ehhez megbízható vízellátásra és szanitációs szolgáltatásokra van szükség elérhető áron.

• Mark Rutte, Hollandia miniszterelnöke

A víz maga az élet, tisztában kell lennünk a vízhez való jogunk értékével – ezt Hollandiában jól megtanultuk, és teljes körű, átfogó, együttműködésen alapuló gyakorlatot alakítottunk ki a túl sok, túl kevés és túl szennyezett víz okozta összetett problémák hatásos, hatékony, és valódi hozzáadott értéket is teremtő kezelésére.

• Macky Sall, Szenegál köztársasági elnöke

Szenegál támogatja a 2030-as nemzetközi fejlődési célrendszert és a Fenntartható Fejlődési Célokat, éppen úgy, ahogyan korábban is sokat tett a Millenniumi Fejlesztési Célok eléréséért. A vízhez és a szanitációhoz való jogot mára alapvető emberi jogként kezeljük, ez szerepel a Szenegáli Nemzetgyűlésben jelenleg kidolgozás alatt álló Vízügyi Törvényben is. Ennek megfelelően Szenegál üdvözli a Vízügyi Elnöki Testület megalakítását, és nagy örömömre szolgál, hogy magam is az Egyesült Nemzetek Szervezete és a Világbank-csoport által létrehozott stratégiai csoport tagja lehetek.

Tudjuk, hogy az FFC-k megvalósításához kapcsolódóan a finanszírozás és a vízdiplomácia két jelentős és növekvő érdeklődést kiváltó téma. Ezért nagy örömünkre szolgálna, ha ezek a kérdések a legfontosabbak között kerülnének megvitatásra, mivel Szenegál támogatja a Kék Alap Kezdeményezést, és a vízügyi együttműködés, a béke fenntartása és a határokon átívelő vízkészlet-gazdálkodás terén szerzett tapasztalatait is sikerrel kamatoztatja.

• Emomali Rahmon, Tádzsikisztán elnöke

Remélem, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete főtitkára és a Világbank elnöke kezdeményezésére létrejött Vízügyi Elnöki Testület fontos szerepet játszik majd erőfeszítéseink összehangolásában, a nemzetközi közösség kezdeményezéseinek hatékony, magasabb színvonalú megvalósításában, többek között a Víz Új Évtizede, a „Víz a fenntartható fejlődésért” évtized bejelentésén keresztül is.

Az FFC-ken belül a vízzel kapcsolatos kérdéseket hangsúlyozó külön cél kialakítása igen értékes hozzájárulást jelent a globális közösség fenntartható fejlődéséhez.

• Jacob Zuma, Dél-Afrika köztársasági elnöke

Egyetlen lehetőségünk van arra, hogy a víz narratíváját úgy változtassuk meg, hogy az fenntartható és igazságos módon pozitív gazdasági és társadalmi fejlődési pályára állítsa az egész emberiséget és az egész világot.

• Dr. Han Szungszu, a Koreai Köztársaság volt miniszterelnöke (különleges tanácsadó)

A sokféle vízzel kapcsolatos probléma, mint a vízhiány és a szegénység ördögi köre, az országok közötti, vízkészletekkel kapcsolatos konfliktusok és a hatalmas, víz okozta természeti katasztrófák általános megoldása századunk legjelentősebb politikai kérdése. A testület elkötelezetten igyekszik segíteni az országoknak abban, hogy megkezdjék a problémák megoldásához, az FFC6 és a vízzel kapcsolatos egyéb részcélok sikeres megvalósításához szükséges intézkedéseket.

• Manuel Pulgar-Vidal, Peru környezetvédelmi minisztere (különleges tanácsadó)

Tekintettel a 2015-ben elfogadott Fenntartható Fejlődési Célokra, a Párizsi Megállapodásra és a Sendai Katasztrófavédelmi Keretmegállapodásra, a Vízügyi Elnöki Testület lehetőséget teremt arra, hogy a vízzel kapcsolatos eszmecserében, és különösen az FFC-k kapcsán, a klímaváltozás témája is megjelenjen. A víznek a klímáról és a fejlődésről szóló eszmecserében központi szerepet kell kapnia.

Forrás: https://sustainabledevelopment.un.org/topics/waterandsanitation/hlpw