A Vízügyi Elnöki Testület nyilatkozata

2016. szeptember 21.

A világ vízről alkotott szemléletében alapvető változást tartunk szükségesnek. Az ENSZ főtitkára és a Világbank-csoport elnöke által életre hívott Vízügyi Elnöki Testület ma New Yorkban felhívást tesz közzé a vízzel kapcsolatos problémák új megközelítése érdekében, amely elősegíti, hogy a mindnyájunk által elfogadott Agenda 2030, s benne a 17 fenntartható fejlődési cél teljesülhessen. Ezennel a Vízügyi Elnöki Testület elkötelezi magát a vízre összpontosító cselekvés mellett, és ugyanerre szólítja fel a világ többi állam- és kormányfőjét.

A víz a bolygónk életet adó erőforrása: az emberi élet és az egészségünk kiindulópontja; táplálékunk forrása; élteti a természeti környezetünket, amely a bolygónk fenntartható életét biztosítja; összeköti a létünket megalapozó gazdaságainkat. Ugyanakkor ma még a világon sok helyütt küzdünk azzal, hogy az általunk elszennyezett vizeket megtisztítsuk; a szűkös vízkészleteken megosztozzunk; az árvizekhez, aszályokhoz és általában az egyre változékonyabb éghajlathoz alkalmazkodjunk. Több mint 2 milliárd ember – különösen nők – szembesül nap mint nap azzal a nehéz feladattal, hogy tiszta ivóvizet teremtsen elő. Az illemhelyhez való hozzájutás és a méltóság megőrzése, valamint az alapvető higiéniai feltételek még nem adottak ahhoz, hogy a közösségeik és városaik egészségesek és tiszták legyenek. Vezetőkként tudatosítani kívánjuk, hogy a víz ügye központi kérdés – legyen szó gazdasági vagy társadalmi fejlődésről, békéről és biztonságról vagy éppen a bolygónk megóvásáról és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásról. 

Tudjuk jól, hogy a tiszta ivóvízhez való hozzáférés alapvető emberi jog. Ugyanakkor mindannyiunk felelőssége az is, hogy észszerűen gazdálkodjunk a vízzel. Átfogó, összehangolt vízpolitikára van szükség, hogy az emberekben tudatosodjon a számtalan víz nyújtotta szolgáltatás, és hogy növekedjenek az ezeket erősítő befektetések. Ez a lényege a cselekvésre szólító közös felhívásunknak, és ennek érdekében vállalunk – mint állam- és kormányfők – úttörő szerepet.  

Egy olyan programot hirdetünk, amely megítélésünk szerint képes gyökeres változást előidézni világszerte. E változáshoz szükség lesz nagyobb politikai eltökéltségre, amikor helyi, nemzeti és nemzetközi szinten válaszok születnek a vízügyi kihívásokra; a víz igazságos megosztására a versengő igénylők között; több anyagi forrásra és jobb intézményrendszerre; a kutatás-fejlesztés és új technológiák támogatására; az együttműködés elősegítésére a magánszektor, a társadalmi szervezetek és helyi közösségek között. 

Az általunk javasolt program sokrétű. Részét képezi a klímaváltozás hatásainak – beleértve a katasztrófáknak – jobban ellenállni képes társadalom és gazdaság megteremtése; a tiszta ivóvíz és az alapvető higiéniai szolgáltatások biztosítása; a városok vízgazdálkodásának fenntartása, illetve kialakítása a felgyorsult urbanizáció korában; a vizet szolgáltató természeti környezet megóvása; a fenntartható vízügyi infrastruktúrába való befektetések. Mindezek megvalósításához szükség van az érdekelt felek együttműködésére épülő jobb vízkormányzásra; a vízzel kapcsolatos adatfeldolgozás forradalmasítására; a víz különleges társadalmi, gazdasági és környezeti értékének felismerésére. 

Ezen felhívásunkhoz Akcióterv  kapcsolódik. Ennek pontjai szorosan összefüggenek egymással, és olyan területeket érintenek, ahol már elindult a sokszereplős munka. Az Akcióterv az elkövetkező 20 hónap során konkrét kezdeményezések formájában bontakozik ki, felszólítva valamennyi szereplőt a munka folytatására, kibővítésére.

Ma az alábbi, azonnali teendőket kívánó négy kezdeményezést indítjuk útjára:

 1. A VET felszólítja az ENSZ marrakeshi klímacsúcsán novemberben megjelenő vezetőket, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a vízügyi megfontolásokra a klímavédelem területén. A nemzeti klímavállalások eléréséhez kulcsfontosságú, hogy javuljon a vízügyi kormányzás; a vízgazdálkodás, az infrastruktúra képes legyen a vízellátás biztonságát szavatolni, és ezáltal a klímaváltozás hatásainak, az áradásoknak és aszályoknak ellenálló vízügyi rendszer jöjjön létre. 
 2. A programunk végrehajtása óriási pénzügyi kihívást jelent, és egyben lehetőséget is kínál. Ennek tudatában a VET kezdeményezi a rendelkezésre álló pénzügyi források felmérését és ajánlások megfogalmazását – beleértve az innovatív finanszírozás módszereit is – a víz- és szennyvíz-infrastruktúra fejlesztése érdekében. A helyzetfelmérés során azokat az akadályozó tényezőket is fel kell ismernünk, amelyek nehezítik a forrásokhoz való hozzáférést az országok számára. Az eredményt a 2016. novemberi Budapesti Víz Világtalálkozó alkalmával megrendezett VET-ülésen kívánjuk megvitatni. 
 3. A VET felszólítja a globális hálózatok résztvevőit – köztük az ENSZ Habitat III. konferencián képviselt városokat, a Davosi Világgazdasági Fórumon összegyűlő vállalatokat és újítókat –, hogy indítsanak el versenyfelhívásokat, ösztönözve ezzel a vízügyi célok teljesülését szolgáló gondolkodást.
 4. Végül pedig a VET egy többszereplős párbeszédet kezdeményez a víz értékének meghatározásáról, annak elveiről és módozatairól. Ez az új, s az egész világra kiterjedő dialógus ismerje fel a víz társadalmi, spirituális, gazdasági és környezeti értékét, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy megóvjuk, fenntartható módon gazdálkodjunk, és igazságosan megosszuk a vízkészleteinket, s erősítsük a sokkhatásokkal szembeni ellenálló képességet.

A VET jelen felhívása – az Akcióterv  végrehajtásán keresztül – együttműködési platformot kínál a vízügyi szakértőknek, a civil szervezeteknek és a magánszektornak egyaránt. Építeni kíván a már futó kezdeményezésekre, és azokat szükség esetén formálni fogja.

Mi, a VET tagjai közösen és egyenként is együtt kívánunk dolgozni a regionális és a világ más pontján lévő partnereinkkel a vízzel kapcsolatos új szemlélet kialakítása és a cselekvési tervünk megvalósítása érdekében. Reméljük, hogy az állam- és kormányfőtársaink felé irányuló kezdeményezésünk mindenki mást is inspirálni fog, növelve ezzel az elért hatást.

Bízunk abban, hogy kezdeményezéseink révén a víz ügye nagyobb figyelmet kap. Fő törekvésünk, hogy egyéni és közös elköteleződésünk hozzájáruljon a fenntartható fejlődést szolgáló Agenda 2030 megvalósításához, és ezzel a polgáraink és a jövő nemzedékek számára egy vízügyi szempontból biztonságos világ létrejöttéhez.

2016. szeptember 21.

Vízügyi Elnöki Testület

 

A Vízügyi Elnöki Testületet Ban Ki Mun ENSZ- főtitkár és Jim Yong Kim, a Világbank elnöke hívta össze. Jelenlegi tagjai:

 • Ameenah Gurib-Fakim, Mauritius elnöke (társelnök)
 • Enrique Peña Nieto, Mexikó elnöke (társelnök)
 • Malcolm Turnbull, Ausztrália miniszterelnöke
 • Sheikh Hasina, Banglades miniszterelnöke
 • Áder János, Magyarország köztársasági elnöke
 • Hani Mulki, Jordánia miniszterelnöke
 • Mark Rutte, Hollandia miniszterelnöke
 • Pedro Pablo Kuczynski Godard, Peru elnöke
 • Macky Sall, Szenegál elnöke
 • Jacob Zuma, Dél-Afrika elnöke
 • Emomali Rahmon, Tadzsikisztán elnöke
 • Különleges tanácsadó: Han Szungszu, Dél-Korea korábbi miniszterelnöke

További információ a VET-ről és az Akciótervről angolul: https://sustainabledevelopment.un.org/HLPWater