Közös nyilatkozat a testület létrehozásáról

A Fenntartható Fejlődési Célok (FFC-k) a világ jobb jövő iránti törekvéseit fogalmazzák meg. A víz összeköti a népegészségügyet, az élelmiszer-biztonságot, az élhető városokat, a mindenki számára hozzáférhető energiát, a környezeti jólétet és a klímaintézkedéseket. A víz és a szanitáció az emberi méltóság és a gazdasági növekedés alapfeltételei közé tartoznak. Ugyanakkor, mint azt az FFC-k is nyilvánvalóvá teszik, a világnak alapvetően át kell formálnia a vízkészletekkel való gazdálkodás módjait, és ugyanakkor fejleszteni kell a vízellátáshoz és a szanitációhoz kapcsolódó szolgáltatásokat több milliárd ember számára. A vízzel kapcsolatos feszültség egyre nő, sürgősen tennünk kell valamit.

A növekvő népesség, a növekedés egyre nagyobb vízigényű megoldásai, az egyre inkább kiszámíthatatlanná váló csapadék és a szennyezés együttesen sok területen azt eredményezi, hogy a vízkérdés a szegénység felszámolására, a fenntartható fejlődés kialakítására irányuló erőfeszítések legfőbb kockázati tényezőjévé válik. Az árvizek és a szárazságok már ma is hatalmas társadalmi és gazdasági költséget jelentenek világszerte, az egyre változékonyabb időjárás pedig tovább növeli az egyre szélsőségesebb vízjárást. Ha a világ a jelenlegi úton halad, az előrejelzések szerint 2030-ra a globális vízhiány eléri a 40%-ot.

Az ebből eredő feszültségek helyi, határokon túlnyúló és globális következményekkel is fognak járni napjaink számos módon összekapcsolt világában. A Fenntartható Fejlődési Célok (FFC-k) eléréséhez a kormányoknak, társadalmaknak és a magánszektor szereplőinek is meg kell változtatniuk vízhasználati, vízgazdálkodási szokásaikat. Az átalakulás felgyorsítása érdekében hozta létre Ban Ki Mun, az ENSZ főtitkára és Jim Yong Kim, a Világbank-csoport elnöke a Vízügyi Elnöki Testületet (VET). Az állam- és kormányfőkből álló testület vezetőként fogja támogatni a széles körű, átfogó és együttműködésen alapuló, a vízkészletek növelését és a vízgazdálkodás fejlesztését szolgáló megoldások kialakítását, valamint a vízellátás és a szanitációs szolgáltatások javítását, kiterjesztését.

A testület továbbfejlesztett, átfogó narratívát dolgoz ki a vízről; rávilágít azokra a szakpolitikai megoldásokra és intézményekre, amelyek segítségével a világ fenntarthatóbb pályára állhat; és – az addisz-abebai vállalásoknak megfelelően – olyan finanszírozási és megvalósítási megoldások bevezetését szorgalmazza, amelyek tényleges, valós változást eredményezhetnek. Mivel a változáshoz az összes érdekelt szerepvállalása szükséges, a testület létrehozza „a vízügyi testület barátai” nyitott és bővülő hálózatot, amelyik mindenkit bátorít arra, hogy hallassa hangját, ezáltal a hálózat tanulni szándékozik a már létező tudásanyagból.