A mindenki számára elérhető, biztonságos vízellátású világ érdekében történő mozgósító intézkedések

A Vízügyi Elnöki Testület (VET) alapvető változást sürget a világ vízzel kapcsolatos szemléletében. Az ENSZ főtitkára és a Világbank-csoport elnöke által életre hívott testületet 11 aktív állam- és kormányfő alkotja, és egy különleges tanácsadó támogatja.

A Vízügyi Elnöki Testület (VET) célja elősegíteni a vízzel kapcsolatos olyan új megközelítés kialakítását, amely fenntarthatóbb globális fejlődést tesz lehetővé, amint az a 17 Fenntartható Fejlődési Célkitűzésben (SDG) szerepel, különös tekintettel az SDG 6-ra, amely a mindenki számára elérhető és fenntartható vízgazdálkodásról és szanitációról szól.

A víz bolygónk éltető eleme: létfontosságú az emberi élethez csakúgy, mint a közegészségügyhöz, nélküle nem terem meg az élelmiszer, amit megeszünk, és a víz táplálja a földünket fenntartó környezetet, elárasztja és összeköti továbbá lételemünket jelentő gazdaságainkat. Ma már azonban a világ számos pontján küzdelmek árán igyekszünk megtisztítani az általunk tönkretett vizeket; a szűkös vízkészleteken kell osztoznunk, és együtt élni kényszerülünk árvizekkel, aszályokkal és az éghajlatunk egyre szélsőségesebb változékonyságával. Több mint kétmilliárd ember, különösen nők és kislányok, napi küzdelmet folytat a biztonságos ivóvíz felkutatásáért, nem fér hozzá az emberi méltóságához elengedhetetlen szanitációs szolgáltatásokhoz, amelyekkel közösségeiket és élőhelyeiket egészségesen és tisztán tarthatnák.

A testület tagjai – mint a világ vezetőinek egy csoportja– hitet tettek amellett, hogy akár a gazdasági és társadalmi fejlődés, a béke és biztonság kérdéséről, vagy a bolygónk védelme és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás jelentette kihívásról folyik az eszmecsere, a párbeszéd központjában a víznek kell lennie.

Elismerjük a vízhez való hozzáférést mint emberi jogot; ugyanakkor a hatékonyabb vízgazdálkodás valamennyiünk felelőssége. A víz kérdésének átfogó és összehangolt megközelítése, valamint a vízzel kapcsolatos szolgáltatások iránti nagyobb figyelem és a növekvő beruházások szükségessége áll e közösen kiadott felhívás középpontjában, és ez az oka annak, hogy mi, állam- és kormányfők elkötelezettek vagyunk amellett, hogy ebben a kérdésben útmutató szerepet vállaljunk. A testület által hirdetett megközelítés igen sokoldalú, amint azt a fenti ábra is illusztrálja. Az egyes területekre vonatkozóan a testület azonosítani igyekezett a legfőbb kihívásokat és egyes konkrét intézkedéseket azok kezelésére, amint azokat az Akcióterv részletezi. (A teljes Akcióterv letölthető angol változatát megtalálja, illetve kapcsolatba léphet a testülettel, ha felkeresi a https://sustainabledevelopment.un.org/HLPWateroldalt, és/vagy követi a: #HLPWater-ta Twitteren)

Az Akcióterv egy „élő dokumentum”, amelyet a testület kétéves mandátuma során időről időre módosítani fog. 

A testület tudatában van annak, hogy az Akcióterv elemei egymással összefüggnek, és olyan területeket fednek le, amelyekben számosan érintettek. Az Akcióterv konkrét kezdeményezések révén történő végrehajtása során a következő 20 hónap alatt a VET valamennyi érintett közreműködésére számít, és támaszkodni fog az eddigi tevékenységükre.

 

I. Változások ösztönzése, partnerségépítés és nemzetközi együttműködés

A KIHÍVÁS

A vízzel kapcsolatos elégtelen politikai tudatosság és iránymutatás világszinten akadályozza a fenntartható fejlődés megvalósítását.

A VET MEGKÖZELÍTÉSE

A pártfogó tevékenység és a partnerségek kialakítása révén, valamint azáltal, hogy a VET tárgyalóasztalhoz hívhatja az érintetteket, a testület a politikai tudatosságot igyekszik a legmagasabb szintre emelni valamennyiük mozgósításával a vízgazdálkodás és a szolgáltatások javítása érdekében. 

LEHETSÉGES KEZDEMÉNYEZÉSEK

– A vizet a kulcsfontosságú gazdasági és politikai párbeszéd részévé tenni globális szinten.

 

II Reziliens gazdaságok és társadalmak, valamint katasztrófakockázat-kezelés (DRR)

A KIHÍVÁS

Az árvizek, aszályok, regionális konfliktusok és a vízhiány eddig is komoly szociális, környezeti és gazdasági terhet jelentett szerte a világon – ezt a helyzetet a klímaváltozás tovább fogja súlyosbítani. A növekvő népesség és az egyre nagyobb élelmiszer- és energiaigény csakúgy, mint a vízelosztásra és -felhasználásra vonatkozó rossz döntések a hiányból adódó problémák eszkalálódásához fognak vezetni. A szélsőséges vízügyi jelenségek akár válságos szintűre is erősíthetik a társadalmi-gazdasági konfliktusokat, ösztönözhetik továbbá a népességvándorlást. 

A VET MEGKÖZELÍTÉSE

A VET ráirányítja a figyelmet azokra a módszerekre, amelyekkel az egyes országok, közösségek és régiók ellenállóképesebb jövőt tervezhetnek és alakíthatnak ki saját maguk számára a tapasztalatok, jó gyakorlatok, a tudomány és a technika eredményeinek egymás közt történő megosztása révén. Ezek között szerepelnek a természeti katasztrófák, árvizek, aszályok kockázatának csökkentésére irányuló megoldások csakúgy, mint a víznek a szociális, környezeti és gazdasági prioritások mellé rendelése, és a vízfelhasználás hatékonyságának javítása a mezőgazdaságban, az iparban, valamint a lakosság körében.   

LEHETSÉGES KEZDEMÉNYEZÉSEK:

– Szélsőséges vízügyi helyzetek és katasztrófák kockázatának csökkentése

– Hatékony vízfelhasználás az ellenállóképes gazdaságok és társadalmak érdekében

– A víz és a mezőgazdaság kapcsolata

 

III. A vízhez és a szanitációhoz való általános hozzáférés

A KIHÍVÁS

A tiszta vízhez és a szanitációhoz való hozzáférés elengedhetetlen feltétele az emberi egészségnek és jólétnek, és egyben emberi jog. Ennek ellenére emberek milliárdjai, leginkább Latin-Amerika és a karibi térség, Dél-Ázsia és Afrika Szaharától délre fekvő, vidéki területein továbbra is nélkülözni kényszerülnek a biztonságos ivóvizet és a szanitációs létesítményeket. Ezeken a területeken különösen aggasztó a nemek közötti egyenlőtlenség, ami a vízhez és a szanitációs szolgáltatásokhoz való hozzáférést illeti, ami ha elérhető is, nem megfelelő és nem fenntartható. 

A VET MEGKÖZELÍTÉSE

A VET támogatni fogja a valamennyi ember számára biztonságos víz és szanitáció elérését célzó erőfeszítéseket, előtérbe helyezve az innovatív megközelítéseket, a viselkedést célzó kampányokat, a szolgáltatásokat nyújtó intézményeket és a társadalmi nemek szerepét. 

LEHETSÉGES KEZDEMÉNYEZÉSEK

– Víz- és szanitációsszolgáltatások 10 milliárd ember számára

 

IV. Fenntartható városok és települések

A KIHÍVÁS

A globális gazdaság több mint 70 százalékát városok képviselik, amelyek folyamatosan növekszenek, különösen a kevésbé fejlett országokban. A számottevő fejlődés ellenére sok városnak kell összetett és egymással összefüggő kihívásokkal szembenéznie, mint amilyen– többek között –a gyors és tervezetlen urbanizáció, a nyomornegyedek burjánzása, a stabilitás hiánya és a migráció, a romló környezet, valamint az élelemhez, vízhez, közegészségügyhöz, villamosenergiához, munkahelyhez, lakóhelyhez és finanszírozáshoz való korlátozott vagy nem fenntartható hozzáférés. Az emberek és a gazdasági tevékenységek koncentrációja a városokban ezeknek olyan kritikus szintjét eredményezte, hogy napjaink legösszetettebb vízügyi kihívásaira átfogó válaszokat kell keresni.

A VET MEGKÖZELÍTÉSE

A VET a figyelmet az innovatívabb és integrált városi vízerőforrás-gazdálkodási módokra irányítja, és ösztönzőleg lép fel: vízgyűjtőterületbe integrált megoldások az árvizek, vízhiány, akadozó ellátás és vízminőség jobb kezelésére; valamint a várostervezésbe és -gazdálkodásba történő integráció révén fenntarthatóbb vízellátás és közegészségügyi szolgáltatások biztosítása, egyszersmind a városi gazdaság és életminőség támogatása. 

LEHETSÉGES KEZDEMÉNYEZÉSEK

– Integrált városi vízgazdálkodás

– Víz és migráció

 

V. Víz és környezet

A KIHÍVÁS

Amikor a környezet egészséges, akkor természetes tározó biztosításával, a szennyezett víz szűrése és tisztítása, valamint az árvizek kezelése és az aszályok és a vízhiány csökkentése révén segíti az ember vízgazdálkodását, cserébe elegendő vizet igényel. A vizek szennyezése és kizsákmányolása negatívan hat a biológiai sokféleségre és az ökoszisztémákra.

A környezet védelme és helyreállítása, valamint az épített és a természetes infrastruktúra integrált megközelítése sok esetben a vízzel kapcsolatos nehéz helyzetek elkerülésének költséghatékony és fenntartható módja. 

A VET MEGKÖZELÍTÉSE

A VET ösztönözni fogja az integráltabb megközelítések alkalmazását az épített (szürke) és a természetes (zöld) infrastruktúrák, valamint a szennyvíztisztítási beruházások növelése tekintetében, támogatni fogja továbbá a vízminőség javítását, és olyan intézkedéseket és kutatásokat fog kezdeményezni, amelyek elősegítik a környezettudatos vízfelhasználás terjedését.

LEHETSÉGES KEZDEMÉNYEZÉSEK

– Víz a környezetvédelmi célok szolgálatában

 

VI. Infrastruktúra és beruházások

A KIHÍVÁS                                                                                            

A vízügyi erőforrások kezeléséhez és a vízszolgáltatások nyújtásához szükséges infrastruktúra létfontosságú a társadalmi és gazdasági fejlődés szempontjából, széles és folyamatosan bővül azonban a beruházási szakadék. A vízügyi infrastruktúra költséges, a vízszolgáltatások díja ugyanakkor sok esetben túl alacsony ahhoz, hogy biztosítsa a beruházási költségek megtérülését, megnehezítve ezzel a kereskedelmi alapon működő finanszírozók és üzemeltetők bevonását. Mitöbb, a vízügyi infrastruktúrának egyre intelligensebbé kell válnia, alkalmazkodva a klímaváltozáshoz, és olyan tervezési megközelítés szükséges, amelyet a természettel való összhang, és nem az azzal való versengés jellemez.   

A VET MEGKÖZELÍTÉSE

A VET olyan erőfeszítéseket helyez előtérbe, amelyek növelik az ellenállóképes infrastruktúrába történő beruházásokat,és egyesítik az integráltabb felvízi tervezést, pénzügyi mozgósítást, intézményi reformokat, üzemeltetési és karbantartási programokat, valamint kapacitásépítést is. Ösztönözni fogja továbbá a politikai vezetés támogatását és a pénzügyi támogatást a kulcsfontosságú projektek esetében. 

LEHETSÉGES KEZDEMÉNYEZÉSEK

– Ellenállóképes infrastruktúra előkészítése

– Infrastruktúra-beruházások finanszírozása

 

VII. Vízügyi kormányzás

A KIHÍVÁS

A vízügyi válságok általában irányítási válságokból adódnak. A műszaki megoldások gyakran ismertek, a kihívást általában az jelenti, hogyan lehet ezt átültetni a „ki, mit csinál, mely szinten és hogyan” megválaszolására. A működőképes intézményeket nélkülöző megoldások nem lesznek fenntarthatók. Noha a vízgyűjtő terület a vízgazdálkodás alapvető eleme, a világ vízgyűjtő területeinek 60%-ára vonatkozóan nincsenek érvényes megállapodások.

A vízügyi irányítás jellegéből adódóan komplex terület, számos ágazatból sok érintettel, gyakran egymásnak ellentmondó hidrológiai és adminisztratív határokkal és hiányos adatokkal. Sikerre viteléhez a társadalom egészét érintő megközelítésre van szükség. 

A VET MEGKÖZELÍTÉSE

A VET a vízügyi irányítás többszintű megközelítéseit fogja támogatni –mint például az OECD vízügyi irányítási alapelvei –, törekedve a célok, szakpolitikák, adminisztráció, kapacitás, információ, finanszírozás és elszámoltathatóság terén tapasztalható számos hiányosság pótlására. Elősegíti továbbá az olyannyira szükséges politikai vezető szerepet és összehangolt intézkedéseket a helyi, nemzeti és nemzetközi szinteken.

LEHETSÉGES KEZDEMÉNYEZÉSEK

– A belföldi és a határokon átnyúló vízügyi kormányzás erősítése

VIII. Vízügyi adatfeldolgozás

A KIHÍVÁS

A megfelelő vízkészlet-gazdálkodáshoz és szolgáltatásokhoz jó minőségű adatokra van szükség. Ezek ma kulcsfontosságú témákban a világ számos országában hiányoznak. Az elmúlt évtizedekben gyors fejlődés ment végbe a műholdas adatgyűjtésben, a vízkészletek helyszíni mérése azonban világszerte hanyatlóban van. 

A VET MEGKÖZELÍTÉSE

A VET támogatni fogja a vízügyi mérésbe és adatgyűjtésbe történő beruházásokat, valamint az adatok értelmezésének, megosztásának és ellenőrzésének hatékonyabb és innovatívabb módozatait. 

LEHETSÉGES KEZDEMÉNYEZÉSEK

– Jobb adatok a jobb vízgazdálkodás érdekében

IX. A víz értékének helyes megítélése

A KIHÍVÁS

A vízzel kapcsolatos problémák folyamatos súlyosbodása közepette a gazdálkodók, vállalkozások és háztartások gyakran kevéssé érdekeltek vízfelhasználásuk csökkentésében, a vízminőség fenntartásában és a lehető leghatékonyabb felhasználási módok megtalálásában. A víz szociális, környezeti és gazdasági értékének nyilvánvalóvá tétele ösztönzőként szolgál a hatékonyabb vízgazdálkodáshoz, és hozzájárul ahhoz, hogy a vízzel kapcsolatos döntések és kompromisszumok átláthatóbban és szélesebb körű információkra alapozottan szülessenek meg, egyértelművé téve a kapcsolódó érdekeket, és rávilágítva a méltányosság és a fenntarthatóság fontosságára.

A VET MEGKÖZELÍTÉSE

A VET támogatja azokat az erőfeszítéseket, amelyek a valamennyi érintett általi tisztánlátást és azonos alapelvek kialakítását célozzák a vízelosztás, vízértékelés és vízkereskedelem kapcsolódó és gyakran ellentmondásos kérdéseiben.

LEHETSÉGES MEGKÖZELÍTÉSEK

– A víz értékének helyes megítélése

2016. szeptember 21.

 

Vízügyi Elnöki Testület

Ban Ki Mun, ENSZ-főtitkár (társalapító)

JimYong Kim, a Világbank-csoport elnöke (társalapító)

Ameenah Gurib-Fakim, Mauritius elnöke (társelnök)
Enrique Peña Nieto, Mexikó elnöke (társelnök)
Malcolm Turnbull, Ausztrália miniszterelnöke
Sheikh Hasina, Banglades miniszterelnöke

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke

Hani Mulki, Jordánia miniszterelnöke

Mark Rutte, Hollandia miniszterelnöke

Pedro Pablo Kuczynski Godard, Peru elnöke

Macky Sall, Szenegál elnöke

Jacob Zuma, Dél-Afrika elnöke

Emomali Rahmon, Tádzsikisztán elnöke

Különleges tanácsadó: Han Szungszu, Dél-Korea korábbi miniszterelnöke

A jelen dokumentumban tárgyalt területek a Fenntartható Fejlesztési Célkitűzések vízügyi dimenzióinak támogatására irányuló átfogó és transzformatív megközelítést képviselnek. Ezen célok eléréséhez mindenkinek el kell végeznie a saját feladatát, és együtt kell működnie a különböző ágazatokon, érdekeken és határokon átívelően, beleértve a kormányokat, vállalkozásokat, civil társadalmat és a tudományos élet képviselőit is. A VET elkötelezett az érintettekkel folytatott párbeszéd mellett. Csatlakozzon hozzánk!