Magyar civil fórum a Világtalálkozóra való felkészülés jegyében

A Közép- és Kelet-Európai Regionális KörnyezetvédelmiKözpont és a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács a Budapesti Víz Világtalálkozó Civil Fóruma előkészítő rendezvényeként szeptember 2-án egynapos fórumot szervez a magyar civil szervezetek részére. 

A konferencián a témával foglalkozó hazai civil szervezetek megvitathatják a BWS öt témakörét, és ajánlásokat fogalmazhatnak meg a tervezett egyetemlegesen alkalmazandó fenntartható fejlesztési célok (SDG) idevágó témaköreiben. Ezek a magyar ajánlások, szempontok a globális fórumra meghívott hazai résztvevők felkészülését segítik elő.

Időpont: 2013. szeptember 2., 10.00 - 17.00
Helyszín: Vidékfejlesztési Minisztérium, Darányi Terem

Bővebb információ az NFFT honlapján található.