Vízügyi képzések a Duna partján, a bajai Eötvös József Főiskolán

Baja, az Eötvös József Főiskolának otthont adó Duna-parti város, a Duna–Dráva Nemzeti Parkhoz tartozó ártéri erdőnek, a Gemencnek és a víz közelségének köszönheti egyedülálló atmoszféráját. Az EJF küldetése, hogy „pedagógusok, közművelődési szakemberek, vízügyi mérnökök és közgazdászok képzésével járul hozzá a régió, illetve az ország társadalmi felemelkedéséhez”. A főiskola képzési kínálata kiválóan kapcsolódik az EU-ban is prioritást élvező multikulturális szemléletre nevelés és a környezetvédelem, ezen belül is kiemelten a vízgazdálkodás szakterülethez, a továbbképzések, szakirányú képzések pedig a folyamatos fejlődés és az élethosszig tartó tanulás lehetőségét nyújtják a képzett szakemberek és az érdeklődő lakosság számára.

A főiskola története

A bajai tanítóképzőt 1870-ben alapították Eötvös József kultuszminiszter törvényjavaslata alapján, 1959-ben felsőfokúvá vált az intézmény, majd 1976-ban főiskolai rangot kapott, ma a főiskola Neveléstudományi Karaként működik. A Felsőfokú Vízgazdálkodási Technikumot – a vízügyi szakemberképzés fejlesztése céljából – 1962-ben alapították, számos szervezeti átalakítást követően 1996-ban egyesült a Tanítóképzővel. Az építő- és környezetmérnöki képzés kiegészült gazdasági szakképzéssel és közgazdászképzéssel, a Műszaki és Közgazdaságtudományi Kar jelenleg három intézetben képzi a szakembereit:

Vízügyi szakképzés Baján

A Duna partján elhelyezkedő főiskola kedvező földrajzi fekvése kiváló gyakorlati terepet biztosít a hallgatóknak. A folyam közvetlen közelsége, az intézet minden kihívásnak megfelelő terepi felszerelése és az oktatók nemzetközi színvonalú felkészültsége, valamint a vízügyi ágazat szakmai szervezeteivel ápolt kitűnő kapcsolat biztosítja, hogy a hallgatók már főiskolai tanulmányaik alatt életre szóló tapasztalatokat szerezhessenek a Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézet pályázati és megbízásos munkáiban, tudományos kutatásaiban való részvétellel.

A Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet hagyományos oktatási feladata az építő- és környezetmérnök alapképzéshez kötődik. Elsősorban az építőmérnöki vízellátás-csatornázás és a környezetmérnöki víztisztítás-szennyvíztisztítás szakirányos tárgyak oktatásában vesznek részt a munkatársai, emellett (különösen a környezetmérnök-képzés tekintetében) jelentős szerepük van a törzstárgyak oktatásában is, illetve a területi vízgazdálkodás szakirány egyes tárgyaiban is érdekeltek. Az intézet által koordinált, több évtizedes múltra visszatekintő vízellátás-csatornázás szakmérnökképzést a víztisztítás-technológia folyamatos és gyors fejlődése alapozta meg.

Kutatási területek

A főiskolán, a vízügyi ágazat kutatási-fejlesztési igényeihez igazodva, évtizedek óta úttörő kutatómunka zajlik az árvíz- és belvízvédelem, a vízrajz, az ivóvíztisztítás, a szennyvízkezelés, a szennyvíziszap-hasznosítás területén, aminek eredményei számos hazai és nemzetközi fórumon is bemutatásra kerültek. A Duna közelsége szinte predesztinálja a főiskolát a Duna–Dráva Nemzeti Park területén zajló kutatási, természetvédelmi munkák felkarolására, illetve a szerb és a horvát partnerintézményekkel történő sikeres együttműködésre.

Nemzetközi együttműködési lehetőségek

Keresztféléves Erasmus-képzések angol nyelven: A főiskola építőmérnök-, környezetmérnök- és gazdálkodási tudományterületen várja az Erasmus nemzetközi mobilitási programban részt vevő hallgatókat és oktatókat.

Nyári egyetem: Az őszi és tavaszi szemeszterek mellett nyaranta nemzetközi szakmai képzéseket is szervez a főiskola, ahol a vízügyi területen tanuló hallgatók gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek a hidrogeodézia, hidrometria, valamint az adatelemzés és modellezés témaköreiben.

Kutatási együttműködések: A főiskola kiterjedt szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkezik, résztvevője hazai és nemzetközi kutatási és innovációs projekteknek, és folyamatosan keresik az új együttműködési lehetőségeket.

Képzési katalógus

Kapcsolat

Forrás: www.ejf.hu