Pécsi Tudományegyetem

A Pécsi Tudományegyetem Magyarország legrégebben, 1367-ben alapított egyeteme. Az egyetem jelenleg a dél-dunántúli régió tudásközpontjaként működik, 10 karán közel 20 000 diák és 1400 oktató dolgozik. Az egyetem 300 diplomakurzusa és 22 kutatócsoportjának tevékenysége szinte minden tudományterületet, köztük a vízgazdálkodást és a hidrológiát is lefedi.https://mik.pte.hu/

A Műszaki és Informatikai Kar a környezetmérnöki és az építőmérnöki  alapképzés és számos posztgraduális képzés részeként a következő kurzusokat kínálja: vízgazdálkodás, vízminőség-védelem, hálózatmodellezés, szennyvíz-gazdálkodási technológiák.

Az utóbbi két évtizedben a Természettudományi Kar kiemelkedően sokat fejlődött. A diákok 12 alapképzési és kilenc mesterképzési programból választhatnak. A kar továbbá négy doktori iskolában várja a PhD-diákokat. Az egyetem modern előadótermei, laboratóriumai és sportolási lehetőségei 21. századi kutatási és oktatási környezetet alkotnak.

A Földtudományi nemzetközi BSc-program földtudományi alapképzést biztosít. A kurzus témái között szerepel a víztan, a meteorológia, a geomorfológia stb. A vízgazdálkodáshoz kötődő kurzusok között megemlítendő még a földrajzi, a biológiai, fizikai és kémiai BSc-kurzus is. A Földtudományi Doktori Iskola változatos kutatási témákkal foglalkozik.

A 2015–2016-os tanévvel kezdődően az Állam- és Jogtudományi Kar tanrendjének része egy magyar tannyelvű vízjogi kurzus. A nappali tagozaton tanuló diákok által választható 30 órás vízjogi képzés a következő témákat öleli fel: vízgazdálkodási jogi alapismeretek, hajózási jog, vízkárelhárítás, víziközműjog, vízjogi egyezmények, katasztrófavédelem, nemzetközi vízjog.

Nemzetközi együttműködések:

Pécsi Tudományegyetem – Műszaki Informatikai Kar, „Vízgazdálkodás aktív felületek alkalmazásával, épített és természetes környezetben” INTERREG EUROPE projekt, a következő együttműködő partnerekkel:

Teruel Önkormányzata (Spanyolország)

A Kaunasi Egyetem Környezetmérnöki Intézete (Litvánia)

Észt Regionális és Helyi Fejlesztési Ügynökség (Észtország)

Földrajzi kutatás és határ menti együttműködés a Duna alsó vízgyűjtőjében, bolgár, román és szerb egyetemek részvételével

A Pécsi Egyetem magyar nyelvű képzési kínálata elérhető a http://felveteli.pte.hu/kepzesi_kat2 oldalon

A Vízügyi Szakjogász szakirányú továbbképzési program elérhetősége: http://tovabbkepzes.ajk.pte.hu/kepzeseink/szakjogasz-kepzesek/pecs/vizjogi-szakjogasz