Miskolci Egyetem

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara az egyik legrégebbi bányászati oktatási intézmény, története 1735-ben kezdődött. Az egyetem folyamatosan, az érdekelt iparágak igényei alapján fejleszti tudásbázisát, oktatási programját és kutatási területeit. A hagyományos műszaki szakterületek átalakulásával párhuzamosan a Miskolci Egyetem a vízgazdálkodást és a hidrogeológiát a jelen globális kihívásainak való megfelelés jegyében tevékenységének egyik legfontosabb területévé formálta.

A Miskolci Egyetem több szinten is kínál angol tannyelvű, vízzel kapcsolatos kurzusokat:

Hidrogeológus mérnöki mesterképzés

A képzés célja olyan magasan kvalifikált mérnökök képzése, akik képesek a felszíni és felszín alatti vizek földtani, vízgazdálkodási és környezetvédelmi kérdéseinek megoldására, különös tekintettel a talajvízkutatásra és -használatra, a vízminőség és a vízforrások védelmére és a talajvízkár-elhárítás kihívásaira. A mesterszakon végzett szakemberek képesek a különféle mérnöki létesítmények tervezése és építése során felmerülő vízföldtani és geotechnikai problémák megoldására. A képzés foglalkozik a geotermikus energiahasznosítás műszaki és vízföldtani, valamint a vízgazdálkodás jogi aspektusaival is.

PhD-képzés

A Miskolci Egyetem várja az olyan, kiváló eredménnyel végzett diplomások jelentkezését, akik tanulmányaikat a Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskolában kívánják folytatni. A program célja, hogy a földtudománnyal foglalkozó kutatók munkáját a legfejlettebb tudományos eszközökkel támogassák, majd kutatási eredményeiket publikálják. A diákok a képzést nappali, esti és levelező formában is elvégezhetik.

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara  a Horizon2020 kutatási programok egyik legsikeresebb magyarországi résztvevője. A jelenleg futó öt finanszírozott program közül kettő közvetlenül kapcsolódik a vízföldtanhoz, illetve a geotermikus energia hasznosításához (KINDRA, CHPM2030). A kar oktatói és kutatói két, többirányú partneri kapcsolatokon keresztül megvalósuló RIA-program koordinációjáért is felelősek, és nyitottak a más kutatási és oktatási programok, szakmai projektek keretein belül megvalósítandó együttműködésre is.

A Miskolci Egyetem képzési kínálata elérhető a http://www.uni-miskolc.hu/kepzesek oldalon.