Mezőgazdasági vízgazdálkodási képzés Szarvason

A mezőgazdasági vízgazdálkodás iskolarendszerű oktatása Magyarországon egyértelműen összeforrott Szarvas, a vizek és parkok városa nevével. A mezőgazdasági termelés klímaváltozáshoz történő alkalmazkodását alapvetően meghatározza a vizekkel való észszerű gazdálkodás. A klímaadaptált mezőgazdasági vízgazdálkodás alatt nemcsak az öntözést és a káros víztöbbletek elvezetését kell érteni, hanem ide tartozik a gazdálkodás számos egyéb jellemzője, mint a vetésszerkezet, talajművelés, melioráció, a vízvisszatartás különböző formái is.

A Szent István Egyetem szarvasi Tessedik Campusa kiváló adottságokkal rendelkezik a mezőgazdasági vízgazdálkodás oktatásához. Saját tanüzemében és a környező területeken a vízkivételi és -szétosztási módok széles választéka lelhető fel. A nagyszámú öntözőtelepek, halastavak és rizstelepek mellett a vízkárelhárításnak is kiváló gyakorló terepe. Szarvason található a Halászati Kutatóintézet, valamint az Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztály is, amely intézmények felkészült kutatói és a kutatási eredmények szintén hozzájárulnak a hallgatók korszerű képzéséhez.

A kiváló területi adottságok mellett a mezővizes képzés gyakorlati oktatási hátterét a legmodernebb létesítmény- és eszközállománnyal biztosítja. Az intézmény egyedülálló áramlástechnikai-hidraulikai és vízgépészeti laboratóriummal rendelkezik, mely alkalmas a nyílt csatornás és a csővezetékes vízszállítás valamennyi törvényszerűségének demonstrálására.

A tanüzemben a felszíni vízszétosztás és vízellátás földműveinek, valamint műtárgyainak bemutatására alkalmas vízkormányzási gyakorlóhely található. Az öntözési technikák teljes vertikuma rendelkezésre áll az öntözéses gazdálkodást elsajátító hallgatók részére. A nagygépes és mikroöntözési technikák mellett a felszín alatti és a felületi öntözés oktatási-kutatási háttere is fellelhető.

A telepített öntözéstechnikák a kor legmodernebb színvonalát képviselik. A korszerű szivattyútechnikai, vízkezelési, tápoldatozási eljárások mellett a precíziós öntözés jelenti az új irányvonalat. Az önjáró körbenforgó szárnyvezeték alkalmas a differenciált vízkijuttatásra, mellyel víz- és energiatakarékosan oldható meg a táblán belüli homogén termesztési feltételrendszer.

A 2000 négyzetméteres hidrokultúrás üvegházban a talaj nélküli zöldséghajtatás minden technológiai eleme elsajátítható.

A szarvasi Tessedik Campuson a mezőgazdaságimérnök-képzés erős vízgazdálkodási alapokkal és szakiránnyal folyik. A képzés tartalmazza a vízbeszerzéshez, vízszállításhoz, vízszétosztáshoz szükséges mezőgazdasági vízépítési és vízgépészeti, az öntözéses gazdálkodást megalapozó öntözéstechnikai, növénytermészeti és kertészeti ismereteket. Mivel a mezőgazdaságban a vízhasznosítás mellett a vízkárelhárításnak is nagy jelentősége van, a szarvasi képzőhely komoly hangsúlyt fektet a korszerű belvízgazdálkodás, a melioráció magas szintű oktatására, a belvíz- és az aszálykezelés összekapcsolására.