Vízkörforgás és a fenntarthatósági célok

A víz körforgásáról az iskolában már sokan, sok mindent tanultunk. Az UNWATER áttekinthető infografikát készített, hogy bemutassa, a vízzel kapcsolatos célokat csak akkor tudjuk elérni, ha a körforgás minden momentumát és az azok között meglévő kapcsolatokat figyelembe vesszük.

A grafika a célokat a vízkörforgási ábrára helyezve bemutatja, hogy a 6-os számú Fenntartható Fejlődési Cél (Sustainable Development Goals), a Tiszta víz és alapvető köztisztaság célkitűzés mennyire átfogóan kezeli a vízciklus valamennyi elemét: 1) ivóvíz, 2) szanitáció és higiéné, 3) vízminőség és szennyvíz, 4) vízhasználat és vízhiány, 5) vízbázis-gazdálkodás, 6) ökológiai rendszerek, 6 a-b) együttműködés és részvétel. Látható, hogy az alcélok átfogják a vízkörforgás minden szakaszát, érintettjét és folyamát, ennek köszönhetően rendszerszerűen, holisztikusan jelölik ki a biztonságos ivóvíz biztosításának feladatait.

Az ábrán a 11, a „Fenntartható városok és közösségek” célkitűzés 5., vízhez (is) köthető katasztrófák végzetes kimenetelű hatásainak csökkentésére vonatkozó alcéljához viszonyítva szemlélteti azt a számtalan kapcsolódási pontot, amelyet az egyes Fenntartható Fejlődési Célokat összeköti a vízzel. Az UNWATER által készített infografika látványosan érzékelteti, hogy a víz ügyét csak rendszerben kezelve, a kapcsolatok fontosságát szem előtt tartva fogjuk tudni a célkitűzéseket megvalósítani, hiszen a Víz összeköt.

Az infografika forrása: UNWATER weboldal