Víz Világtanács ‒ World Water Council

A Víz Világtanácsot 1996-ban azzal a céllal hozták létre, hogy a vízhez kötődő kritikus ügyekben felhívja a közvélemény és a döntéshozók figyelmét, és aktív cselekvést szorgalmazzon. Aktív hidropolitikiájával platformot teremt, ahol a víz ügyének érintettjei és döntéshozói kapcsolatba kerülhetnek. A szervezet központja Marseille-ben, Franciaországban található, és idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját.

Víz Világhálózat – Global Water Partnership

A Budapesti Víz Világtalálkozó szakmai partnere a Global Water Partnership – Víz Világhálózat magyarországi tagszervezete, a GWP Magyarország Alapítvány. Az idén 20 éves nemzetközi szervezetet az édesvízválság okozta nehézségek megoldására és megelőzésére hívták életre. A jelenleg 3000 partnerrel 174 országban tevékenykedő szervezet kiemelt célcsoportja a fejlődő és vízhiányos országok lakossága, de oktatási, szemléletformálási és szakértői tevékenységével a fejlett világ tudatos vízhasználatát éppúgy szolgálja.

Vízügyi Veszély és Kockázat Menedzsment Nemzetközi Központja (ICHARM)

A Vízügyi Veszély és Kockázat Menedzsment Nemzetközi Központja világszintű kiválósági központként szolgál vízügyi veszélyek, kockázatkezelés területén. Az elmúlt évszázad súlyos környezeti katasztrófái között áradások, aszályok és heves szélviharok szerepelnek, a 20. század utolsó évtizedeiben a vízhez köthető katasztrófák átvették a vezető helyet a statisztikákban.

Nemzetközi Öntözési és Vízrendezési Szövetség – ICID

A Nemzetközi Öntözési és Vízrendezési Szövetség – International Commission on Irrigation and Drainage 1950 óta működő nemzetközi civil szervezet, amelynek célja a fenntartható vízgazdálkodás elterjesztése. Az elmúlt több mint 60 évben az ICID nemzetközi hálózatába tartozó több mint 100 ország szakértői, elméleti és gyakorlati szakemberei számára nyújtott gyakorlati és kapcsolatépítési lehetőséget, hogy minél több innovatív megoldás, kutatási program, vízügyi szabályozás lásson napvilágot. A szervezet célja, hogy a tudomány, a technika, a mérnöki, közgazdasági, mezőgazdasági és természetvédelmi és társadalmi tudományterületek összehangolásával fenntartható, előremutató, az életminőség növelését és a természeti környezet megóvását egyaránt szem előtt tartó vízügyi, öntözési, árvíz- és csatornázási programok megvalósításával hozzájáruljon a fenntartható vízgazdálkodás elterjedéséhez.

A Természetvédelmi Világszövetség Víz keretprogramja

A Természetvédelmi Világszövetség (World Conservation Union IUCN) 1948 óta fogja össze az egyes országok természetvédelmi szervezeteit és azok szakmai tevékenységét, és egy semleges szakmai fórumként lehetőséget teremt a különböző szakterületek és szektorok együttműködésére világszerte.

Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetsége – IAH

A Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetsége egy tudományos és oktató munkát végző jótékonysági szervezet, amely 60 éve szolgálja a talajvízzel kapcsolatos kutató, fejlesztő és természetvédelmi munkát végző mérnököket, terepi munkát végző kollégákat és tudósokat. Világszerte több mint 4000 egyéni tagja van a szövetségnek.

UNESCO Vízügyi Oktatási Központ

A delfti székhelyű Vízügyi Oktatási Központ (Institute for Water Education, UNESCO IHE) a világ legnagyobb vízügyi szakirányú továbbképzési intézménye, amely master- és PhD-képzéseket kínál szakmai partnereivel közösen. Az elmúlt 60 évben 160 ország több mint 14 500 vízügyi szakembere tanult az intézetben, akiknek nagy része fejlődő országokból érkezett. Az IHE által nyújtott komplex oktatási programokban a hallgatók gyakorlati, tudományos és részvételen alapuló kutatási projektekben vesznek részt, melyek során a vízügyi mérnöki tudományterület természettudományi, társadalomtudományi, management- és kormányzati kapcsolódásaiba is betekintést nyernek.

Stockholmi Nemzetközi Vízügyi Intézet – SIWI

A Stockholmi Nemzetközi Vízügyi Intézet (Stockholm International Water Institute) jövőképe egy olyan világ, ahol mindenki ismeri és tiszteletben tartja a víz értékét, a vízhasználat során minden alapvető szükséglet fenntartható módon kielégítésre kerül a világ minden részén. Az intézet az alkalmazott kutatások, a jogszabályalkotás, a kapacitásfejlesztés és a platformteremtés eszközeivel hidat képez a tudományos, a döntéshozói és a megvalósítói oldal között, és 25 éve azon dolgozik, hogy a vízügyi területen jelentkező kihívásokra fenntartható, tudományos alapokon nyugvó és innovatív szabályozási megoldások szülessenek.

1   2  Következő