A minőség mindig szem előtt - az Északdunántúli Vízmű Zrt. élen jár a fejlesztésekben

Az Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (ÉDV Zrt.) ivóvízellátási, szennyvízelvezetési és -tisztítási feladatokra alapították. Működési területén Komárom-Esztergom, Fejér és Pest megyében 84 településen 310 ezer fő részére biztosítja az ivóvízellátást, és 72 településen mintegy 285 ezer ember veszi igénybe a szennyvízszolgáltatást.

A Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz)

Az 1990-ben létrejött Magyar Víziközmű Szövetség a magyar víziközműipar független érdekképviseleti szervezete, amely szakmai fejlesztési és mérnöki szolgáltatásokat is nyújt. Magyarországon a vízközmű szolgáltatásokat állami és önkormányzati tulajdonú vízközmű társaságok biztosítják. Különféle szervezeti formákban 41 közműtársaság működik az országban, amelyek közül 38 a MaVíz tagja, ami országosan a víziközművek 98 %-át fedi le. További 120 tagja a vízipart és a vízügyi szakmát, a különféle intézményeket és műszaki szolgáltatókat képviseli. A MaVíz feladata e sokféle, nem csak méretében, hanem a nyújtott szolgáltatásokban is eltérő szervezet együttműködésének összehangolása.

A magyar víziközmű ágazat

A víziközmű-szolgáltatások fókuszában Magyarországon két alapvető tevékenység áll: a vezetékes ivóvízellátás és a szennyvíztisztítás.

Globális kihívások – magyar válaszok és érdemek

Magyarország az idők során már a legkülönfélébb kihívásokkal szembesült, mint például a klímaváltozás globális hatásai, a szélsőséges árvizek és az aszályok, s komoly tapasztalatokat gyűjtött a hirtelen lezúduló csapadékvíz, a városi környezeti ártalmak és a vízminőség-változások területén is. Számos sikertörténete van a katasztrófák elhárításában, s ami külön méltányolandó: a szükséges beavatkozásokat az ökológiai rendszerekkel összhangban hajtotta végre.

Magyarok a nemzetközi víziparban

Magyarország nemzetközi együttműködésének keretében mindig is kiemelten kezelte a fejlődő országok megsegítését komplex vízgépészeti megoldások tervezésével és megvalósításával. Magyarország és a magyar szakértők számos sikertörténettel büszkélkedhetnek, egyebek között azokkal a vízgazdálkodási, kútfúrási és öntözéses projektekkel, amelyek megoldást jelentettek egyes fejlődő országok számára az elmúlt években.

A magyar vízügyi ágazat jelentősebb cégei

Magyarország híres fejlett víz- és közegészségügyi infrastruktúrájáról, miként arról is, hogy szakvállalatai nemcsak a megfizethető, biztonságos és egészséges ivóvízellátást biztosítják, hanem a legmodernebb technológiákat, versenyképes know-how-t, szenzációs innovációkat és hosszú távú megoldásokat is. A szakmai szervezetek jelentős szereplői a víziparnak is, tapasztalataikkal segítik a terület összes szereplőjét érdekeik és fejlesztési céljaik összehangolásában.

Magyarország, a vízhatalom

A Kárpát-medence hidrogeológiai körülményeiből eredően Magyarország vízkészletei kiemelkedőek a térségen belül. Az ezeréves tapasztalatnak köszönhetően a vízgazdálkodásban kiemelkedő szakmai tudás gyűlt össze, és az ipar megfelel a legmagasabb kívánalmaknak is. Magyarország nemcsak kiváló minőségű ivóvízzel és fejlett vízi infrastruktúrával rendelkezik, hanem kiterjedt termálvízkészleteinek köszönhetően az ország egyben egy „gyógyító kert” is. 

Előző  1   2