REKK.AQUA, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont Vízgazdasági Csoportja

A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont energetikai és vízügyi tanácsadással, szakmai továbbképzésekkel és kutatási tevékenységgel foglalkozik 2004 óta. A REKK legtöbb munkatársa közgazdaságtani szakterületről érkezett, többen a Budapesti Corvinus Egyetem oktatói és kutatói. A kutatóközpont projektjeinek jelentős része nemzetközi együttműködésben valósul meg. 2016-ban az oktatásban, illetve a kutatásban elért eredményekre építve életre hívták a REKK Regionális Energia- és Infrastruktúra-politikai Együttműködésért Alapítványt, amelynek célja, hogy hatékony szakmai támogatást nyújtson ahhoz, hogy Közép-Európában üzleti és környezeti szempontból fenntartható energia- és infrastruktúra-rendszerek jöhessenek létre.

A REKK Vízgazdasági Csoportja a víziközművek, a vízgyűjtő-gazdálkodás és az árvízkockázat-kezelés gazdasági vetületeire fókuszál Magyarországon és a közép-európai régióban. Kiemelt fontosságú az a szakmai személet, amely az általában külön vizsgált ágazatokat rendszerszinten kezeli, és a vízügyi és környezetvédelmi szempontok mellett közgazdaságtani megközelítésben is elemzi azokat. A gazdasági szempontú elemzések fókuszában a természetes vízkörforgás és az ezt befolyásoló társadalmi és gazdasági tevékenységek vizsgálata áll. A REKK Vízgazdasági Csoportja újszerű és egyedülálló megközelítést képvisel abból a szempontból, hogy a víz természetes körforgásához kapcsolódó értékteremtési lehetőségeket, valamint a vízfelhasználáshoz kapcsolódó hatékony erőforrás-felosztást közgazdaság-tudományi módszertanok szerint vizsgálja.

A vízgazdaság területén a REKK.AQUA együttműködésével megvalósult kutatások és tanulmányok:

EPI-WATER FP7 kutatási program, amelynek célja, hogy a döntéshozók számára releváns információt szolgáltasson a vízpolitikai célok érdekében alkalmazható közgazdasági szabályozóeszközökről és az alkalmazhatóságuk feltételeiről.

A Danube Water Program regionális programja keretében készítették el a magyarországi víziközmű-szektor áttekintését.

Közgazdasági döntéstámogató eszközök fejlesztése a tiszai árapasztó tározók optimális használata érdekében. (link)