Nemzeti Térinformatikai Rendszer az éghajlatváltozás következményeinek felmérésére

2016 elején fejeződött be a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet keretein belül működő Nemzeti Alkalmazkodási Központ által megvalósított kutatás-fejlesztési projekt, aminek eredményeként jött létre a Nemzeti Alkalmazkodási és Térinformatikai Rendszer, rövid nevén a NATéR.

Az Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz keretprogram részeként futó fejlesztés célja, hogy az elérhető legjobb minőségű és felbontású éghajlati modellezésen alapuló tudományos előrejelzéseket adjon az egyes területek, ágazatok klímasérülékenységéről hazánkban.

A rendszer alapja egy méréseken és számításokon nyugvó adatbázis, egy metaadatbázis, amely az információk rendszerezéséért és az eligazodásért felel, valamint egy térképes ábrázolást lehetővé tevő alrendszer, amely láthatóvá teszi, hogy az egyes éghajlati változások hogyan érintik Magyarország egyes térségeit.  

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet kutatási témái között számos olyan programot találunk, amelyek a vízháztartáshoz kapcsolódnak. A NATéR segítségével részletes és pontos elemzéseket és előrejelző becslékeset lehet végezni például a talajvíztükör és az ivóvízkészlet sérülékenységének témakörében, vagy feltárni az éghajlatváltozás hatását a villámárvizek gyakoriságára. A komplex rendszer jelenlegi formájában a 21. században hazánkban és a Kárpát-medencében várható változásokat tudja előjelezni. A rendszert kiegészítő további modulok a várható gazdasági-társadalmi sérülékenységet és az alkalmazkodás és beavatkozás lehetőségeit is képesek elemezni.

A Nemzeti Alkalmazkodási és Térinformatikai Rendszer a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet weboldalán ingyenes és a szabályozásnak megfelelő hozzáférést biztosít az egyes felhasználói csoportoknak.

 

Nemzeti Alkalmazkodási Központ

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ (NAK) a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) szervezeti egysége. A NAK fő feladatköre:

  • elősegíteni országos és települési szinten a stratégiai és gyakorlati tervezést a klímaváltozást kiváltó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése (mitigáció),
  • az éghajlatváltozás várható hatásaihoz való alkalmazkodásra történő felkészülés (adaptáció) terén;
  • a kutatási eredmények társadalmi kommunikációja és szemléletformálás.

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézetet (MFGI-t) 2012 áprilisában hozta létre Magyarország kormánya. Az intézmény a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium irányítása alatt működik, középirányító szerve a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal.

Tevékenységéhez tartozik az ásványi erőforrásainkkal, vizeinkkel történő fenntartható gazdálkodás elősegítése éppúgy, mint az energiaforrások földtani vonatkozásainak kutatása és a Föld belsejében zajló folyamatok vizsgálata. Ezeken túlmenően feladata a hazai éghajlatváltozással kapcsolatos stratégiai tervezési, döntés-előkészítési és kutatási feladatok ellátása is.

Elérhetőségek: http://www.mfgi.hu, http://nak.mfgi.hu