Magyar Mérnöki Kamara

A Magyar Mérnöki Kamara (MMK) szakmai köztestület, amelyet a 19 önálló területi mérnöki kamara hozott létre a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló, 1996. évi LVIII. törvény rendelkezései alapján. A szervezetnek 20 szakmai tagozata van, amelyek megyei szintű tagszervezetekkel is rendelkezhetnek. A kamarai mérnök egyszerre tagja a lakóhelye szerint illetékes területi kamarának, valamint a szakterületi jogosítványa és érdeklődési területe szerinti szakmai tagozatoknak. A Magyar Mérnöki Kamara közel 19 000 tagot számlál, a kamarai nyilvántartott mérnökök száma pedig további 13 000 fő.

A kamara legfontosabb közfeladatai:

  • Elbírálja, engedélyezi és országosan nyilvántartja a szakmai jogosultságokat a kamarai tagok és kamarai nyilvántartottak számára a mérnöki tervezési, szakértői, építésvezetői és építési ellenőri szakterületeken.
  • Közreműködik a mérnöki tevékenység szakmai és etikai színvonalának emelésében.
  • Közreműködik a műszaki szabályozás, a szabványosítás és a minőségbiztosítás rendszereinek kialakításában.
  • Együttműködik a felsőfokú képzésért felelős intézményekkel, részt vesz a képesítési és továbbképzési követelmények kialakításában, továbbképzést szervez a jogosultsággal rendelkező mérnökök részére.
  • Véleményezi a mérnöki tevékenységek gazdasági hátterét befolyásoló jogszabálytervezeteket, és szakmai érdekvédelmi tevékenységet folytat.
  • Támogatja a fiatal mérnökök önálló tevékenységre, jogosultságok megszerzésére irányuló törekvéseit (HCE mesterképzés, Mentori Program).

 

Szakmai tagozatok:

A kamara szakmai fejlesztési stratégiákat és ajánlásokat dolgoz ki, műszaki és gazdasági elemzéseket készít, és részt vállal a vonatkozó jogszabályok kidolgozásában, a szakpolitikát az egyes kérdésekre vonatkozó szakértői anyagok kidolgozásával alakítja.

A kamara tagja az Európai Mérnöki Kamarák Tanácsának és az Építőmérnökök Európai Tanácsának, és a vonatkozó EU-s szabályozások alakítása érdekében aktív szerepet vállal mindkét szervezet munkájában.

Termékeny kapcsolatot ápolunk a visegrádi együttműködés országainak mérnöki kamaráival is. Rendszeres találkozóinkon eszmecserét folytatunk a regionális és nemzeti szakmai kérdésekről, megoldásokat találunk közös problémáinkra.

 

Elérhetőség: www.mmk.hu