Fővárosi Vízművek

A közel 150 éves Fővárosi Vízművek alaptevékenysége az ivóvízkezelés, az ivóvíztermelés, az ivóvízhálózat üzemeltetése és az ivóvíz-szolgáltatás, valamint a szennyvízkezelés és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és tevékenységek, amelyeket világszínvonalú technológia felhasználásával végez. Az üzemeltetői tapasztalatokra és az ezen a szakterületen folytatott kiterjedt gyakorlatra alapozott tervezési és építési ismeretek nélkülözhetetlenek a társaság által kezelt nagyszabású víziközművagyon hosszú távú, a legmagasabb szintű igényeket is kielégítő fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez, illetve ezeknek az elvárt hatékonysági szinten történő felújításához.

A kitűnő magyar mérnökképzési rendszer, valamint a tapasztalt és nagy tudású műszaki szakemberek kiváló és megbízható hátteret biztosítanak a társaság utóbbi években megkezdett műszaki fejlesztési projektjeihez. A társaság nemcsak saját projektjeinek saját kapacitással és alvállalkozók bevonásával történő tervezését és részleges kivitelezését végzi, hanem egyre több külső projektmegrendelést is elvállal a világ számos tájáról.

Az 1868-ban alapított Fővárosi Vízművek 2 millió embert lát el egészséges ivóvízzel és szanitációs szolgáltatásokkal Budapesten és a főváros agglomerációjában.

A cég jelentős átalakulásokon ment keresztül: szocialista városi ivóvíz-szolgáltatóból nemzetközileg elismert, ivóvízellátó és csatornarendszereket üzemeltető regionális céggé vált, és készen áll arra, hogy megossza az üzemeltetés átszervezése; a legmodernebb technológiák bevezetése, integrációja és fejlesztése; az építési projektek és az ügyfélszolgálati folyamatok átszervezése és folyamatirányítása, valamint a bevételt nem termelő vízgazdálkodási tevékenységek terén és számos más területen szerzett tapasztalatait.

Azon túl, hogy szakértelmet kínál az ivóvíz-szolgáltató és szennyvízkezelő cégeknek, közmű-társaságoknak és önkormányzatoknak, valamint a víziközmű-szolgáltatásaikat megreformálni és tökéletesíteni kívánó állami és nem állami intézményeknek, a Fővárosi Vízművek képes üzemeltetési szakértelmet, tanácsadást és háttér-információkat biztosítani a víziközművek infrastruktúrájához kapcsolódó fejlesztési és építési projektekhez is.

A társaság a közelmúltban mobil szennyvízkezelő rendszereket fejlesztett ki, amelyek mind rövidebb távon, például szolgáltatáskimaradás vagy természeti katasztrófák esetén, mind hosszabb távon, kis települések és menekülttáborok egészséges ivóvízzel való ellátására is használhatóak.

Nemzetközi referenciák:

Indonézia: Víztisztító telepek építése (72 m3/ó és 144 m3/ó kapacitással) 34 helyszínen.

Srí Lanka: A főváros ivóvízellátását biztosító két víztisztító telep felújítása és bővítése. A kalatuwawai telep kapacitása 71 000 m3/napról 90 000 m3/napra, míg a labugamai telepé 40 000 m3/napról 60 000 m3/napra bővül.

Azerbajdzsán: Elektronikus munkaerő-gazdálkodási rendszer bevezetése, két ivóvíztározó tervezése és műszaki felügyelete, tízéves informatikai stratégia kidolgozása az állami tulajdonú közműtársaság, az AZERSU számára.

IAWD – Világbank: Az ügyfélszolgálati tevékenységekre, díjbeszedésre és a bevételt nem termelő vízfogyasztás csökkentésére fókuszált üzleti és hosszú távú fejlesztési tervek kidolgozása a Nyugat-Balkán víziközmű-társaságai számára.

Elérhetőség: http://vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek