A minőség mindig szem előtt - az Északdunántúli Vízmű Zrt. élen jár a fejlesztésekben

Az Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (ÉDV Zrt.) ivóvízellátási, szennyvízelvezetési és -tisztítási feladatokra alapították. Működési területén Komárom-Esztergom, Fejér és Pest megyében 84 településen 310 ezer fő részére biztosítja az ivóvízellátást, és 72 településen mintegy 285 ezer ember veszi igénybe a szennyvízszolgáltatást.

A vízellátást döntően a karsztvízre telepített tatabányai, dorogi és bicskei regionális rendszerek, kisebb részben dunai parti szűrésű vízbázisok, illetve néhány egyedi kút biztosítja. Az ÉDV Zrt. a kizárólagos állami tulajdonban lévő víziközműveket vagyonkezelési szerződés, az önkormányzati tulajdonú közműveket pedig egyedi, hosszú távú szolgáltatási szerződések alapján működteti. Tevékenységéhez tartozik a regionális vízműrendszerekről a társvállalati vízátadás.

A társaság küldetése

A több mint százéves múltra visszatekintő Északdunántúli Vízmű Zrt. küldetése a rábízott közösségi vagyon hatékony kezelésével a fogyasztói igényeknek megfelelő minőségű víziközmű-szolgáltatás nyújtása. Tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a társasági, a munkavállalói és az üzleti partneri célkitűzések összehangolására, a társadalmi elvárások teljesítésére, a környezet védelmére, a piaci körülményeket is figyelembe vevő ármegállapításra.

Európában egyedülálló vízbánya

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. által üzemeltetett két vízaknát (XIV/A és XV/C) eredetileg a nyugalmi karsztvízszint alatt található szénbányák és a kitermelhető szénrétegek időleges víztelenítésére hozták létre, azonban 1985-től már csak vízellátási igényeket szolgálnak ki. A felszín alatti 200-250 méteres mélységből szolgáltatott – a kitermelés helyén ásványvízzé minősített vízbázisból származó – karsztvíz képezi a tatabányai ivóvízellátó rendszer alapvető vízbázisát.

A minőség mindig szem előtt – folyamatos javulás és a teljesítőképesség fokozása folyamatos cél

Egy víziközmű-szolgáltató célja, kötelezettsége és érdeke is a szolgáltatás minőségének biztosítása, a vásárlói igények teljes körű kielégítése. Az ÉDV Zrt.-ben mind a műszaki, mind a gazdasági, mind a szervezeti feltételek adottak ehhez, az emberi és gazdasági erőforrások észszerű felhasználására a lehetőségek rendelkezésre állnak. A belső és külső források, a feladatok jó összehangolása végső soron megteremti az eredményes és sikeres működés feltételeit. A „vízbázistól a fogyasztóig”-elv érvényre juttatásával a cég működési területén hosszú távon biztosítható a minőségi és gazdaságos ivóvízellátás, a keletkező szennyvizek elvezetése, tisztítása.

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. legutóbb az Oroszlány–Kisbér regionális vízellátó hálózatán 2014. 01. 01. és 2015. 12. 31. között valósított meg kutatás-fejlesztési projektet, melynek eredményeképpen egy intelligens, online nyomásmenedzsment-rendszert fejlesztett ki. A szakág vezető technológiáinak együttes működésével – szoftver- és hardvermegoldások együttes alkalmazásával – a létrehozott integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer célja, hogy az iparági szolgáltatás egyes részterületeinek problémáit megoldó rendszereket egységbe foglaltan kezelje.

A fejlesztés középpontjában a veszteség- és költségcsökkentés állt, ahol a kifejlesztett rendszer figyelembe veszi az áttekinthetőséget, a gyors kiértékelést, az üzemzavarok és a problémás területek időben történő felismerését, a nyomás és áramlásviszonyok időbeli változását, megfigyeli a kritikus pontokat. További feltételt jelentett, hogy kezelése ne feltétlenül igényeljen speciális szaktudást, ugyanakkor szakemberek számára biztosítsa a lehetőséget elemzésekre, átfogó hatástanulmányok készítésére, hatékony tervoptimalizálásra és költségszimulációra.

A kutatás eredményeként előálló új adatátviteli protokollok, rendszer- és algoritmusok kombinációja olyan új üzemviteli ellenőrzési lehetőségeket teremtett meg, melyek a valós idejű fogyasztói adatok alapján egyértelmű jelzéseket tudnak adni a hálózatot érintő szivárgásokról, csőtörésekről, illetve a szükséges beavatkozásokról. A kifejlesztett rendszer támogatja a víziközmű-hálózatok hidraulikai teljesítőképességének, vízminőségének, működésbiztonságának javítását, ezzel egy időben az üzemeltetési költségek, a vízveszteségek, a veszteségi kockázatok és a fogyasztói panaszok csökkentését.

Az ÉDV Zrt. a hazai víziközműszakember-képzéshez hozzájárulva, offline szimulációs lehetőséget biztosított a felsőoktatási intézmények számára, egyúttal az elkészült rendszert az iparági szolgáltatók részére is elérhetővé teszi, akik a jövőben kisebb költséggel és munkaidő-ráfordítással adaptálhatják a kész megoldásokat.

Szolgáltatási veszteségek csökkentése – hálózatdiagnosztikai program

A szolgáltatási veszteségek csökkentése érdekében a társaságon belül hálózatdiagnosztikai csoport működik, amelynek feladatai közé tartozik az ivóvízhálózatok vizsgálata diagnosztikai mérőkocsival, a hibahelyek felderítése, a szivárgások elektroakusztikus elven alapuló meghatározása, valamint nyomvonalak, tolózárak helyének pontosítása. A hálózati veszteségfeltárást korszerű műszercsaláddal, a teljes ivóvízhálózaton, tervszerűen ismétli az ÉDV Zrt. Technikai vízmérők beépítésével veszteségmérési körzeteket alakított ki, ahol naprakészen rögzítik a munkatársak a vízmérlegeket. A hálózatdiagnosztikai vizsgálatok során felderített rejtett hibahelyek javítása, a hálózat állapota a felújítási munkák hatékonyabb tervezését segíti.

Kapcsolat: ÉDV Zrt. Hálózatdiagnosztika
Tatabánya, Táncsics M. út
Tel.: +36-34/312-147