A magyar vízügyi ágazat jelentősebb cégei

Magyarország híres fejlett víz- és közegészségügyi infrastruktúrájáról, miként arról is, hogy szakvállalatai nemcsak a megfizethető, biztonságos és egészséges ivóvízellátást biztosítják, hanem a legmodernebb technológiákat, versenyképes know-how-t, szenzációs innovációkat és hosszú távú megoldásokat is. A szakmai szervezetek jelentős szereplői a víziparnak is, tapasztalataikkal segítik a terület összes szereplőjét érdekeik és fejlesztési céljaik összehangolásában.

Alább található a magyar vízügyi ágazat legjelentősebb szervezeteinek, vállalatainak teljes listája, fő tevékenységük szerint csoportosítva.

Magyar vállalatok

Építőipar

 • Agriapipe: www.agriapipe.hu
 • Bonex: www.bonex.hu
 • Keviep Hungary: www.keviep.hu
 • VIKUV: www.vikuv.hu

Mérnöki ágazat

 • Agroinvest: www.agroinvest.hu
 • Elcom: www.elcom.hu
 • Gradex: www.gradex.hu
 • Hidrofilt: www.hidrofilt.hu
 • Organica: www.organicawater.com
 • Pureco: www.pureco.hu

Közműszolgáltatás

 • Alföldvíz: www.alfoldviz.hu
 • Duna Menti Regionális Vízmű: www.dmrvrt.hu
 • Dunántúli Regionális Vízmű: www.drv.hu
 • Észak-dunántúli Vízmű: www.edvrt.hu
 • Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. www.ervrt.hu
 • Fejérvíz: www.fejerviz.hu
 • Fővárosi Csatornázási Művek: www.fcsm.hu
 • Fővárosi Vízművek: www.vizmuvek.hu
 • Nyírségvíz: www.nyirsegviz.hu
 • Pannon-Víz: www.pannon-viz.hu
 • Vasivíz: www.vasiviz

Tanácsadás

 • Aquaprofit: www.aquaprofit.hu
 • BDL: www.bdl.hu
 • Clarity Consulting: www.clarity.hu
 • Hidrokomplex: www.hidrokomplex.hu
 • Tradeland: www.tradeland.hu
 • VTK Innosystem: www.innosystem.hu 

Kutatás

 • Cordi K+F Nonprofit: www.cordi.hu

Külföldi vállalatok

Mérnöki tevékenység

 • Atlas Copco www.atlascopco.hu
 • Ganz www.ganz-eem.com
 • Siemens www.siemens.com
 • Wilo www.wilo.hu

Beszállítás

 • Danfoss www.danfoss.com/hungary
 • General Electric www.ge.hu
 • Grundfos www.grundfos.hu
 • Hobas www.hobas.com

Tanácsadás

 • DHI www.dhi.hu

Közműszolgáltatás

 • SUEZ Environment www.suez-env.hu
 • Veolia www.vws.hu

A legjelentősebb szakmai szövetségek, tevékenységük és céljaik

Magyar Vízipari Klaszter

A 2008-ban felállított Magyar Vízipari Klaszter (www.watercluster.hu) megalapításának célja az volt, hogy összehozza a vízipar különféle területein tevékenykedő magyar vállalatokat, hozzájáruljon azok egyedi fejlesztési és innovációs tevékenységeinek, termelésük fejlesztésének összehangolásához, illetve hogy konzorciumot hozzon létre a befektetési projektekre és pályázatokra. A tagvállalatok szoros együttműködést folytatnak a külpiacokon, és tapasztalatukkal, tudásukkal, know-how-jukkal, valamint kapacitásukkal kölcsönösen segítik egymást a vízgazdálkodás különféle témáiban.

A klaszter széles tudásbázissal rendelkezik, egyebek között a következőkkel:

 • közüzemi (víz- és vízelvezető rendszerek), ivóvíztisztítás, ivóvíz-szolgáltatás, ivóvíz-csomagolás, vízkezelés;
 • kommunális és ipari szennyvízkezelés, szennyvíztisztítás;
 • árvízvédelemmel összefüggő tervezés, kivitelezés.

Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz)

Az 1990-ben alapított Magyar Víziközmű Szövetség, a MaVíz (www.maviz.org) a Magyarországon tevékenykedő víz- és szennyvízipari cégeket fogja össze. Oktatási intézmények, kereskedelmi és technológiaorientált vízipari vállalatok társult tagként szintén csatlakoztak a szövetséghez. A MaVíz, mint az ágazat független szócsöve, összehangolja és képviseli a szektor szereplőinek az érdekeit, és egyben kereskedelemfejlesztési és mérnöki szolgáltatásokat is kínál. Kapcsolatot ápol a nemzeti és a külföldi szervezetekkel, a központi és a helyi kormányzatokkal, a tudományos élet és az állami szféra szereplőivel. Előmozdítja a vízgazdálkodás új technológiáinak és módszereinek az elterjedését, s támogatja az ipar innovációs tevékenységét.

A Magyar Víziközmű Szövetség tagja az európai nemzeti vízügyi szövetségek összefogó szervezetének, az EUREAU-nak (European Federation of National Associations of Water and Wastewater Services) és az IWA Nemzetközi Víz Szövetségnek (International water Association).

A Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége (www.tir.hu)

A magyar vízügy érdekképviseleti társaságát, a Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetségét (National Union of Water Management Associations) 1992-ben alapították. A vízgazdálkodási társulatok 1998 óta a Vidékfejlesztési Minisztérium ernyője alatt dolgoznak. A szövetségnek 82 tagja van, a tagok átlagosan 100 ezer hektár földért felelnek.

Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu)

A Magyar Mérnöki Kamara köztestületként működik a tervezés, a technikai szakértelem és a professzionális mérnökök minősítése területén. Húsz szakmai tagozata van, ezek lefedik a mérnöki tevékenység egészét a geológiától kezdve a vízgazdálkodáson át a mélyépítésig.

Magyar Hidrológiai Társaság (www.hidrologia.hu)

A Magyar Hidrológiai Társaság egy nonprofit szervezet, amelynek 2200 magánszemély és 250 társszervezetet a tagja, köztük vízügyesek, közszolgáltatók, vízművek, kutatóintézetek, tanácsadó cégek és egyetemek.

Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség (www.maszesz.hu)

A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség a tervezők, mérnökök, szakértők és a kormányzat képviselői számára biztosít fórumot azzal a céllal, hogy közösen előmozdítsák a magyar csatornázási és szennyvízkezelési infrastruktúra és rendszerek fejlődését.

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (www.kszgysz.hu)

Az 1992-ben alapított Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége lefedi a környezetvédelem teljes spektrumát, beleértve a vízgazdálkodást is.

GWP Magyarország Közhasznú Alapítvány (www.gwpmo.hu)

A GWP Magyarország Közhasznú Alapítvány (ami a Víz Világhálózat, azaz a Global Water Partnership magyar partnere) a fenntartható fejlődést és a vízkészlet-gazdálkodást támogatja. A GWP Magyarország vallja, hogy a vízkészlet-gazdálkodás integrált megközelítésével járulhat a leginkább hozzá egy, a víz szempontjából biztonságos világhoz. Az alapítvány együttműködik minden, a vízügyekben érdekelt magyarországi partnerrel, és támogatja a civil szféra bevonását, képzését, tudatosságának erősítését, továbbá a vízüggyel kapcsolatos európai uniós szabályok bevezetését, valamint a határokon átnyúló együttműködést a Duna-medencében.

Forrás: a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (Hungarian Investment and Trade Agency, HITA) kiadványa: „The Hungarian Water and Sanitation Industry in the 21st century”, 2013.

A brosúra teljes egészében itt letölthető.