A Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz)

Az 1990-ben létrejött Magyar Víziközmű Szövetség a magyar víziközműipar független érdekképviseleti szervezete, amely szakmai fejlesztési és mérnöki szolgáltatásokat is nyújt. Magyarországon a vízközmű szolgáltatásokat állami és önkormányzati tulajdonú vízközmű társaságok biztosítják. Különféle szervezeti formákban 41 közműtársaság működik az országban, amelyek közül 38 a MaVíz tagja, ami országosan a víziközművek 98 %-át fedi le. További 120 tagja a vízipart és a vízügyi szakmát, a különféle intézményeket és műszaki szolgáltatókat képviseli. A MaVíz feladata e sokféle, nem csak méretében, hanem a nyújtott szolgáltatásokban is eltérő szervezet együttműködésének összehangolása.

A Titkárság

A Szövetség legfőbb szerve az összes tagból és pártoló tagból álló Közgyűlés. A Szövetséget az Elnökség vezeti, melynek tagjait és elnökét négyévente választják. A Szövetség működésének pénzügyi forrását az éves tagdíjakból biztosítja, ennek felhasználását a Felügyelő Bizottság ellenőrzi. A napi ügyviteli feladatokat a néhány munkatárssal működő Titkárság látja el, élén a Főtitkárral.

A szervezet működését a tagjaink által delegált kiváló szakértőkből álló bizottságok támogatják.

Tevékenységi területek

 • Az ágazat érdekeinek képviselete
 • A vízközmű ágazattal kapcsolatos tudományos munka
 • Tudományos publikációk készítése
 • Jogi okiratok, rendeletek véleményezése
 • Konferenciaszervezés
 • Kapcsolattartás belföldi és külföldi szervezetekkel, minisztériumokkal, önkormányzatokkal, országgyűlési, tudományos és civil bizottságokkal, egyesületekkel és a kamarákkal
 • A nyilvánosság tájékozottságának javítása
 • Szakmai segítségnyújtás a tagtársaságok számára
 • Információterjesztés, műszaki, gazdasági és adminisztrációs képzések
 • A fejlett technológiák és jó módszerek terjesztése, együttműködés a vízipari és szolgáltató cégekkel, helyi önkormányzatokkal és civil szervezetekkel
 • Segítségnyújtás tagjaink számára a nemzetközi projektekben való részvétel során, illetve exportpiacok azonosítása a magyar vízközmű ágazat termékei és szolgáltatásai számára

Együttműködő partnerek

A Magyar Víziközmű Szövetség szoros kapcsolatokat épített ki a víziközmű ágazatban dolgozó más érdekcsoportokkal, a szakszervezetekkel, a hatóságokkal, minisztériumi osztályokkal és nemzetközi szervezetekkel. A különféle együttműködési formák között megtalálható a tudományos anyagok készítése, a közös események szervezése, a szórólapnyomtatás és a lobbizás is.

Nemzetközi kapcsolatok

A MaVíz 2016 márciusában elfogadott új stratégiája a következő évek egyik legfontosabb feladataként azonosítja a Szövetség hazai és nemzetközi szakmai és üzleti együttműködéseinek erősítését. Ebbe beletartozik többek között a vízipar és a közműtársaságok közötti tudástranszfer fejlesztése, a víziközmű ágazat külföldi üzleti tevékenységének támogatása és az ágazati jó gyakorlat és a legújabb technológiák terjesztése is.

A stratégiai irányelveknek megfelelően a MaVíz Titkársága számos országgal és nemzeti szövetséggel megkezdte a diplomáciai kapcsolatok kiépítését annak érdekében, hogy elősegítse, hogy a magyar vízügyi ágazat piacképes termékei és szolgáltatásai megjelenhessenek a kiválasztott országok piacain.

Szerepvállalás nemzetközi szervezetek tevékenységében

A Magyar Víziközmű Szövetség számos nemzetközi szervezet, köztük az EurEau, a Nemzeti Víziközmű-szolgáltatói Szervezetek Európai Szövetségének is a tagja. A MaVíz Magyarország 2004-es EU-csatlakozása óta az EurEau teljes tagja, korábban éveken keresztül megfigyelőként követte nyomon az európai szervezet tevékenységét. A MaVíz Titkárságának tagjai az alábbi bizottságokban és munkacsoportokban vesznek részt a 2016-2018-as időszakban:

EU1 - Ivóvíz

 • Ivóvízminőség Munkacsoport
 • Vízbázisvédelem Munkacsoport

EU2 - Szennyvíz

 • Szennyvízkezelési Erőforrások Munkacsoport
 • Ipari Szennyvíz Munkacsoport

EU3 – Gazdasági és Jogi Ügyek

 • EU Források Munkacsoport
 • TTIP (Transz-atlanti Kereskedelmi és Befektetési Partnerség)
 • Benchmarking és Átláthatóság Munkacsoport

A Magyar Víziközmű Szövetség továbbá 2004 óta vezetőségi tagja a Nemzetközi Vízügyi Szövetségnek is (International Water Association – IWA), valamint a Duna vízgyűjtőjében működő Víziközmű Társaságok Szövetségének is (IAWD).

Oktatás és képzés

A Titkárság a tagok által javasolt témák alapján minden évben összeállít egy képzési programot, amely általánosan tükrözi a vízügyi ágazat legfontosabb kihívásait, de a technológiai tudástranszferre és a jó gyakorlat átadására is kiterjed. A témák között megjelenik például a vízveszteség-elemzés, a szivárgásészlelés, az energiahatékonysági intézkedések, az energia-auditálás, a vízmérés és a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásához kötődő kihívások is. Általában kétféle képzést szervezünk: egynapos műszaki műhelyeket és többnapos kurzusokat.

Mivel a vízügyi szektor számára az egyik legnagyobb kihívás a szakmai utánpótlás biztosítása, szakközépiskolákkal és egyetemekkel szorosan együttműködve ismeretterjesztő kampányokat szervezünk, hogy a diákokat a vízügyi szektor irányába mutató tanulmányok választására motiváljuk. Céljaink közé tartozik az is, hogy intenzív képzési programot dolgozzunk ki kifejezetten külföldi diákok és vízügyi alkalmazottak számára, amely lehetővé tenné gyakorlati ismeretek elsajátítását a magyar vízügyi szakemberektől.

 

MaVíz

Telefon: +36-30-315-2427  

E-mail: titkarsag@maviz.org

Web: www.maviz.org