Fővárosi Vízművek

A közel 150 éves Fővárosi Vízművek alaptevékenysége az ivóvízkezelés, az ivóvíztermelés, az ivóvízhálózat üzemeltetése és az ivóvíz-szolgáltatás, valamint a szennyvízkezelés és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és tevékenységek, amelyeket világszínvonalú technológia felhasználásával végez. Az üzemeltetői tapasztalatokra és az ezen a szakterületen folytatott kiterjedt gyakorlatra alapozott tervezési és építési ismeretek nélkülözhetetlenek a társaság által kezelt nagyszabású víziközművagyon hosszú távú, a legmagasabb szintű igényeket is kielégítő fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez, illetve ezeknek az elvárt hatékonysági szinten történő felújításához.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

A közel 170 éves Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (FCsM Zrt.) Magyarország legnagyobb környezetvédelmi szolgáltató cége. A társaság több mint 6000 km hosszú csatornahálózatot, 191 szivattyútelepet és két szennyvíztisztító telepet üzemeltet Budapesten, az ország 1,7 millió lakosú fővárosában, árvíz esetén pedig a Duna partján mintegy 90 km hosszú partszakaszon felelős az árvízvédelmi művek üzemeltetéséért is.

Magyar Vízipari Klaszter

A Magyar Vízipari Klasztert 2008-ban alapították, azzal a céllal, hogy összefogják a magyar vízügyi gazdasági társaságokat, és szakértelmüket, know-how-jukat, kapacitásukat és vitalitásukat összeadva, együttesen kínáljanak megoldásokat vízügyi kérdésekben potenciális partnereiknek.

Magyar Mérnöki Kamara

A Magyar Mérnöki Kamara (MMK) szakmai köztestület, amelyet a 19 önálló területi mérnöki kamara hozott létre a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló, 1996. évi LVIII. törvény rendelkezései alapján. A szervezetnek 20 szakmai tagozata van, amelyek megyei szintű tagszervezetekkel is rendelkezhetnek. A kamarai mérnök egyszerre tagja a lakóhelye szerint illetékes területi kamarának, valamint a szakterületi jogosítványa és érdeklődési területe szerinti szakmai tagozatoknak. A Magyar Mérnöki Kamara közel 19 000 tagot számlál, a kamarai nyilvántartott mérnökök száma pedig további 13 000 fő.

Nemzeti Térinformatikai Rendszer az éghajlatváltozás következményeinek felmérésére

2016 elején fejeződött be a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet keretein belül működő Nemzeti Alkalmazkodási Központ által megvalósított kutatás-fejlesztési projekt, aminek eredményeként jött létre a Nemzeti Alkalmazkodási és Térinformatikai Rendszer, rövid nevén a NATéR.

Mi folyik a csapból?

A szervezett és kiépített vízellátásban alapelvárás, hogy ne csak hozzáférhetővé tegye a vizet, hanem megfelelő minőségű, biztonságos és egészséges ivóvizet juttasson el a háztartásokhoz. Hazánkban is időről időre felmerül az ivóvíz minőségének kérdése. Magyarországon az ivóvízminőség szabályozása minden európai uniós előírásnak tökéletesen megfelel. Az ivóvízhálózatot és az ivóvizet a szolgáltató és az illetékes hatóság is rendszeresen ellenőrzi.

REKK.AQUA, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont Vízgazdasági Csoportja

A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont energetikai és vízügyi tanácsadással, szakmai továbbképzésekkel és kutatási tevékenységgel foglalkozik 2004 óta. A REKK legtöbb munkatársa közgazdaságtani szakterületről érkezett, többen a Budapesti Corvinus Egyetem oktatói és kutatói. A kutatóközpont projektjeinek jelentős része nemzetközi együttműködésben valósul meg. 2016-ban az oktatásban, illetve a kutatásban elért eredményekre építve életre hívták a REKK Regionális Energia- és Infrastruktúra-politikai Együttműködésért Alapítványt, amelynek célja, hogy hatékony szakmai támogatást nyújtson ahhoz, hogy Közép-Európában üzleti és környezeti szempontból fenntartható energia- és infrastruktúra-rendszerek jöhessenek létre.

Egerben találkoztak a víziközmű szakma képviselői – ÖKO AQUA 2016

A Magyar Víziközmű Szövetség kétévente rendezi meg ÖKO AQUA konferenciát és szakkiállítást, ahol az idén közel félezer szakember vett részt. A konferenciát megnyitó Kurdi Viktor, a MaVíz elnöke, Dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott és Habis László, Eger polgármestere köszöntőbeszédükkel megteremtették a szakmai fórum konstruktív és előremutató hangvételét, amely végig jellemezte a háromnapos rendezvényt.

1   2  Következő