Gyógyszermaradványok eltávolítása szennyvíziszapból mikroorganizmusokkal

Világszerte egyre nagyobb figyelmet kell fordítani a vizek növekvő szennyezettségére. Nagy kihívást jelent a vízbázisok megőrzése, azok megfelelő védelme, valamint a szennyezett víz tisztítása. A hagyományos szennyvíztisztítási eljárások nem alkalmasak minden, a tisztítótelepre kerülő szennyező anyag eltávolítására. Ezért a Nyírségvíz Zrt. egy új fejlesztési program mellett döntött.

Irodalmi adatok alapján a gyógyszerhatóanyagok egyre nagyobb tömegben jelennek meg (Poseidon project: Contract No. EVK1-CT-2000-00047) a felszíni vizekben, a szennyvízben, valamint a tisztított szennyvízben. A nemzetközi irodalomban hangsúlyos, hogy a kockázatkezelési stratégiákat a gyógyszerek szennyvízből történő eltávolítására kell fókuszálni (Kümmerer, 2009), és a gyógyszermaradékok eltávolításánál a fő szerep a mikroorganizmusoké (Kraighera et al., 2008).

A gyógyszerek hatóanyagának nagy része a vizelettel távozik, és kumulálódik az összegyűjtött szennyvízben. Az élővizekbe kerülő gyógyszerszármazékok a vízben élő szervezeteken, a táplálékláncon keresztül az ökológiai egyensúlyt is kedvezőtlenül befolyásolják.

A Nyírségvíz Zrt. I. számú szennyvíztisztító telepe

A Nyírségvíz Zrt. innovációs fejlesztési projektjében célul tűzte ki egyes, a szennyvízben koncentrálódó nem szteroid gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító gyógyszerhatóanyagok mikroorganizmusok segítségével történő eltávolítási lehetőségének vizsgálatát, valamint a módszer beillesztését a modern, eleveniszapos szennyvíztisztítási technológiákba. A hatóanyagok kiválasztásánál szempont volt a lakosság által felhasznált gyógyszermennyiség és azok környezeti perzisztenciája. Ennek alapján az ibuprofen, a diclofenac, a ketoprofen és a naproxen hatóanyagok vizsgálata került középpontba.

Irodalmi adatok és saját alapállapot-felmérési eredmények alapján a szennyvíztisztító rendszerekben már jelen vannak a gyógyszerhatóanyagokat eltávolító mikroorganizmusok. A projekt során laboratóriumi körülmények között megtörtént azon mikrobák szelektálása és izolálása, majd tesztelése, melyek hatékonynak bizonyultak a gyógyszerhatóanyag eltávolításában. Optimális arányuk meghatározását követően a felszaporítás, majd visszajuttatásuk a rendszerbe megtörtént.

A félüzemi berendezés egy szén-acél szerkezetű, 10 m3 térfogatú, kevert rendszerű, folyamatos átfolyású, fölösiszap-elvétellel rendelkező, a Nyírségvíz Zrt. által épített berendezés volt.

Mikroorganizmus-törzsek

A kísérlet a sikeres félüzemi eredmények után a 660 m3/nap kapacitású leveleki szennyvíztisztító telepen folytatódott, immár üzemi körülmények között. A mérések alapján, a mikroorganizmusok tevékenysége által, a vizsgált hatóanyagok tekintetében átlagosan >90%-os eltávolítási hatékonyság volt megfigyelhető, melynek stabilitását és hosszú távú fenntarthatóságát mérések bizonyítják.

Fontos, hogy a rendszerbe nem kerülnek idegen és genetikailag módosított mikroorganizmusok.

A vízből eliminált hatóanyagok nagy része a szennyvíziszapban akkumulálódik.

Üzemi kísérlet

A Nyírségvíz Zrt. a telepeken képződött szennyvíziszap teljes mennyiségét újrahasznosítja anaerob iszaprothasztással (biogáztermelés), majd komposztálással.

A mérések eredménye, hogy a hatóanyagok koncentrációja az iszapkezelés folyamatában előre haladva csökkenő tendenciát mutat. A kész komposztban pedig a vizsgált hatóanyagok mindegyike kimutatási határ alatti.

Komposztálás

Az innovációs projekt eredménye, hogy az érkező szennyvízben lévő gyógyszerhatóanyagok hatékonyan eltávolíthatók. A Nyírségvíz Zrt. ezen sikeres kutatási-fejlesztési projektjéért Észak-alföldi Regionális Innovációs Díjat nyert 2012. év novemberében.

További információ

Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.

Cím: 4400 Nyíregyháza Tó u. 5. Pf. 290

Telefonszám: +36-42/523-600, Zöldszám: +36-80/204-044

A Nyírségvíz Zrt. központi e-mail címe: nyirsegviz@mail.nyirsegviz.hu

Web: www.nyirsegviz.hu