Díjazott arzénmentesítés

A víz fenntartható hasznosítási formáiban rejlő lehetőségeket felismerve az Aquaprofit Zrt. két évtized tapasztalataival felvértezve kínál egyedi, komplex megoldásokat vízgazdálkodási, környezetvédelmi, területfejlesztési és turisztikai projektek tervezéséhez és megvalósításához.

A hagyományos vízgazdálkodási feladatok közül az ár- és belvízvédelem, öntözés mellett kiemelkedő jelentőséggel bír a lakosság megfelelő minőségű ivóvízzel való ellátása. A vállalat számos magyarországi ivóvízminőség-javító projektben vett részt. Az ivóvízminőség-javító programok célja – az uniós előírásoknak megfelelően – az egészséges ivóvíz biztosítása minden lakos számára. A fejlesztéseknek köszönhetően az életminőség javulása mellett csökkenthető a lakosság egészségterhelése. Az alap-infrastruktúra fejlesztését célzó intézkedésekkel jelentősen növelhető a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás biztonsága, hiszen optimálisabb üzemeltetési feltételek biztosíthatók, kisebb vízveszteség és gazdaságosabb működés érhető el. Az uniós rendeletnek megfelelően elsődleges cél az arzén, nitrit, bór, fluorid és ammónium eltávolítása az ivóvízből. Magyarországon a mélyebb rétegekből származó vizek alkalmasak leginkább ivóvízellátásra, amelyek gyakran nagy koncentrátumban tartalmaznak arzént. A mélységi vizek magas arzéntartalma más országokban is problémát jelenthet.

Az Aquaprofit saját fejlesztésű innovációja azonban világszerte több ezer ember számára megoldhatja a tiszta és egészséges ivóvízzel való ellátást. A jól felkészült szakemberekből álló Technológiai fejlesztési csoport egy célzott kutatás-fejlesztési projekt keretében vizsgálta és feltárta az arzéneltávolítási hatékonyság javításának módját, valamint az egyéb szennyezők – ammónium-ion, vas, mangán – komplex eltávolítási lehetőségét.

A cég által jegyzett eljárás és berendezés arzén- és vastartalmú vizek tisztítását szolgálja vízellátás céljából. A találmány része egy többlépcsős előkezelés, összefoglaló néven előoxidáció, az azt követő ózonos oxidáció, valamint a szennyezés eltávolítására alkalmas berendezés. A módszer újdonságtartalmának köszönhetően a hagyományos elvű víztisztítási technikához képest sokkal előnyösebb és környezetkímélőbb, mivel

– a környezetterhelés lényegesen csökkenthető,

– nem szükséges koaguláns adagolás, az oxidációval növelhető,

– a jobban beépülő arzenát hatékonyabban eltávolítható,

– a vízpazarlás az alacsonyabb öblítővízigénnyel csökkenthető,

– kisebb térfogatú dekantáló2 szükséges,

– biztosítható az EU-ban megengedett 10 μg/liter határérték alatti arzénkoncentráció.

Magyarországon 2015. év végéig a fejlesztett arzénmentesítési technológia az ivóvízminőség-javító programok keretében már 6 település egészséges ivóvízzel való ellátásához járul hozzá.

A Földművelésügyi Minisztérium az év legjelentősebb műszaki, gazdasági innovációs teljesítményét elismerő Környezetvédelmi Innovációs Díjban részesítette az Aquaprofit Zrt.-t az arzéntartalmú vizek tisztítására többlépcsős előoxidációval és ózonos oxidáció segítségével kidolgozott eljárás és berendezés kifejlesztéséért. Az elismerést V. Németh Zsolt államtitkár, valamint Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke nyújtotta át az Innovációs Díjátadón az Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. vezetőinek, Udud Péter vezérigazgatónak, valamint Nádasi Tamásnak, a cég elnökének.

A pályázat során a bírálók 22 pályázó közül, az eredetiség, újszerűség, valamint a társadalmi és környezeti hasznosság mellett a gazdasági mutatók – a hasznosítás során 2015-ben elért többleteredmény vagy többletárbevétel – alapján választották ki a legnagyobb horderejű és legsikeresebb innovációkat.