Globális cselekvési keretrendszer a fenntartható talajvíz-gazdálkodásért

A globális talajvíz-irányelvek dokumentum célja, hogy a politikai döntéshozók számára egyértelművé tegye a talajvizekkel kapcsolatos fenntartható gazdálkodás fontosságát és kereteit.  

A 2011 és 2015 között lebonyolított projekt célja, hogy világszinten felhívja a figyelmet a talajvizek fontosságára, és megvalósított jó gyakorlatok bemutatásán keresztül széles körben elterjessze a megfelelő talajvíz-gazdálkodás és -kezelés fontosságát. A projektben részt vevő és lebonyolító világszervezet a Környezetvédelmi Világalap (GEF), az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezési Világszervezete (FAO), az UNESCO Nemzetközi Hidrológiai Programja (UNESCO–IHP), a Hidrológusok Nemzetközi Szövetsége (IAH) és a Világbank.

A projekt első szakaszában feltérképezték a talajvízkészleteket, és az országszintű és regionális adatbázisokat integrálták, és elkészítették az esettanulmányokat. Ezt követően a szakmai csapat létrehozott egy szabályozásokból, irányelvekből, javaslatokból és jó gyakorlatokból álló globális cselekvési tervet, amelynek célja, hogy határokon átívelően is fejlessze a talajvíz-gazdálkodás irányítását.

A keretirányelveket tartalmazó dokumentum bemutatja a talajvizek szerepét, a talajvíz-gazdálkodás és -felhasználás sokszínűségét világszerte, kitérve a társadalmi, gazdasági és politikai vetületekre egyaránt. A dokumentum vizsgálja a pénzügyi, hatékonysági vetületeket, a talajvizekhez kapcsolódó kölcsönös függési viszonyban lévő alrendszereket, a kiszolgáló intézményrendszereket, valamint részletesen bemutatja a talajvizekkel kapcsolatos tervezési és gazdálkodási folyamatok fontosságát és gyakorlati vetületeit.

 

Az angol nyelvű keretirányelv-dokumentum a Global Groundwater Project honlapjáról letölthető.  

A projekt weboldala: http://www.groundwatergovernance.org/home/en/