A világ vezetőinek vízügyi felhívása

New York, 2016. szeptember 21.

A tizenegy állam- és kormányfőből, valamint egy különleges tanácsadóból álló Vízügyi Elnöki Testület ma felhívást tett közzé, amelyben alapvető változást sürgetnek a világ vízről alkotott szemléletében. A testület a téma szószólójaként cselekvésre kíván sarkallni annak érdekében, hogy a vízről és a kapcsolódó higiéniai feltételekről szóló Fenntartható Fejlődési Cél (SDG6) végrehajtása és finanszírozása felgyorsuljon. A cél az is, hogy hozzájáruljon a többi SDG megvalósulásának sikeréhez. Hozzá kívánnak járulni ahhoz is, hogy a többi olyan SDG is megvalósuljon, amelynek van vizes vonatkozása.

Közös nyilatkozatában a testület — amit Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár és Jim Yong Kim, a Világbank elnöke hívott össze – nyugtázta, hogy a tiszta ivóvízhez és a kapcsolódó higiéniai feltételekhez való hozzájutás (szanitáció) alapvető emberi jog. Továbbá azt is megállapították, hogy a jelenleginél jobb vízgazdálkodási gyakorlat mindannyiunk felelőssége. A felhívás lényegi eleme, hogy egyrészt a víz átfogó és összehangolt kezelésére van szükség, másrészt pedig nagyobb hangsúlyt szükséges fektetni a vízhez köthető szolgáltatások beruházásaira.

A testület cselekvési tervet készített, ebben felvázolva új kezdeményezéseket és beruházásokat, amelyek a világot az SDG6 és a kapcsolódó célok megvalósításának pályájára állítják. A testület tagjai elkötelezettek aziránt, hogy mindennek az élére álljanak, és a többi állam- és kormányfőt buzdítsák példájuk követésére.

Jelenleg több mint 2 milliárd embert szembesül vízügyi nehézségekkel. Az elkövetkező évtizedekben ennek a számnak az emelkedése várható a víz iránti igény növekedése, illetve a klímaváltozás egyre markánsabb hatásainak következtében.

Amíg 6,6 milliárd ember, azaz a világ népességének 91%-a 2015-ben már jó, illetve javuló minőségű ivóvizet fogyaszthatott – 2000-ben még csak 82% volt ez a szám –, addig ez becslések szerint 663 millió embernek nem adatott meg. Sajnos a jó, illetve javuló kategóriába sorolt ivóvizek nem mindegyikéről mondható el, hogy tiszta. Például 2012-ben csaknem 1,8 milliárd ember volt kitéve annak, hogy ivóvize fekáliával szennyezett forrásból származik. A tavalyi év végéig 2,4 milliárd embernek nem adatott meg, hogy jó, illetve javuló higiéniai feltételek között éljen – 946 millió ember még mindig a szabadban végzi el a dolgát nap mint nap.

„A Fenntartható Fejlődés 2030-as Agendája azt az ígéretet tartalmazza, hogy senki nem maradhat le az alapvető szolgáltatásokról, nem nélkülözheti a vizet és a szanitációt. Ennek a víziónak a megvalósítása alapvető emberi jogokon nyugvó, átfogó szemléletmódot igényel” – mondta Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár.

„A vízhiány következményei már ma is költségesek, és a jövőben egyre drágábbak lesznek – mondta Jim Yong Kim. – A gazdasági növekedést egyes régiókban akár 6%-kal is lassíthatja a vízhiány. A VET szerepe kulcsfontosságú, ugyanis a világnak a legmagasabb politikai szinten van szüksége iránymutatásra ahhoz, hogy kormányzati programok terelgetésével a víz jelenleginél fenntarthatóbb kezelése valósulhasson meg.”

Az Akcióterv letölthető angol nyelvű változatát megtalálja, illetve kapcsolatba léphet a testülettel, ha felkeresi a https://sustainabledevelopment.un.org/HLPWater oldalt, és/vagy követi: #HLPWater -t a Twitteren.

A testület tagjai (akiknek a mandátuma 2 évre szól):

Ameenah Gurib-Fakim, Mauritius elnöke (társelnök)

Enrique Peña Nieto, Mexikó elnöke (társelnök)

Malcolm Turnbull, Ausztrália miniszterelnöke

Sheikh Hasina, Banglades miniszterelnöke

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke

Hani Mulki, Jordánia miniszterelnöke

Mark Rutte, Hollandia miniszterelnöke

Pedro Pablo Kuczynski Godard, Peru elnöke

Macky Sall, Szenegál elnöke

Jacob Zuma, Dél-Afrika elnöke

Emomali Rahmon, Tádzsikisztán elnöke

Különleges tanácsadó: Han Szungszu, Dél-Korea korábbi miniszterelnöke

Idézetek VET-tagoktól:

Ameenah Gurib-Fakim, Mauritius elnöke (társelnök)

„SDG6 – ma öntözzük a fenntartható és vízbiztos világ elvetett magjait”

Enrique Peña Nieto, Mexikó elnöke (társelnök)

„A VET lendületesen halad előre. A társelnökséget adó Mexikó számára a testület akciótervének elfogadása azt az elkötelezettséget tükrözi a tagállamok részéről, amely alapvetően a szegénység és társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásához járul hozzá az SDG6 (világszerte hozzáférés a vízhez és az alapvető higiéniai feltételekhez) végrehajtásával. Ma ennek az új szemléletmódnak a megalapozásával egyre inkább nyilvánvaló, hogy a víz – mint az élet alapvető feltétele – az emberiség legfontosabb erőforrása.”

Malcolm Turnbull, Ausztrália miniszterelnöke

„Ausztrália tudja, hogy a közösségek és a gazdaság számára milyen fontos a hatékony és fenntartható vízgazdálkodás. Örömünkre szolgál egy gyakorlati hozzájárulással segíteni ezt a világszintű kezdeményezést úgy, hogy megosztjuk az élelmiszer-termelésre, egészségügyre, gazdaságélénkítésre, a szegénység felszámolására vonatkozó vízgazdálkodási tapasztalatainkat.”

Sheikh Hasina, Banglades miniszterelnöke

„A víz az élet. Abszolút létfontosságú a túlélésünk szempontjából. A világ jövője is a víztől függ. Nem is álmodhatunk olyan békés és prosperáló világról, ahol nem áll rendelkezésre a víz. De nem feledhetjük el, hogy a víz egy véges erőforrás. Ha nem sáfárkodunk vele jól, sok emberi szenvedésnek lehet kiváltó oka. Dolgozzunk hát együtt egy olyan világért, ahol mindenkinek egyenlő joga és hozzáférése van a tiszta ivóvízhez. 

Áder János, Magyarország elnöke

„A sorsunk függ attól, hogy milyen sikerrel szállunk szembe a klímaváltozással és az egyre több helyen jelentkező vízválsággal. E két fenyegetés között erős kapcsolat van, de a vízügyi gondjainkat más okok is növelik.

Megközelítőleg 15 évünk van arra, hogy a vízgazdálkodásunkat fenntarthatóvá tegyük, még mielőtt a klímaváltozás mainál súlyosabb hatása a mostani vízügyi problémáinkat kezelhetetlenné tenné. Óriási a feladat, amely minden országot próba elé állít, és mindenkinek a tudását és összefogását igényli. A következő évekre sokkal inkább érvényes, mint bármikor korábban, hogy a víz az élet, az együttműködés és a fejlődés forrása.

Ne feledjük: a víz összeköt minket, s a cselekvés felelőssége is mindannyiunké.”

Hani Mulki, Jordánia miniszterelnöke

„A vízbiztonság kérdésével egyre több ország foglalkozik a nemzetbiztonsági stratégiájának részeként. Jordánia ugyanakkor a vízről szóló gondolkozást a konfliktuskeresés helyett inkább a kooperációra kívánja terelni.

Jordánia tudja, hogy a víz fenntartható kezelése és a higiéniai feltételek biztosítása az élet és az emberi méltóság alapvető része. Jordánia vízügyi stratégiája összehangolja az SDG6 alcéljait és indikátorait céljai, programjai eléréséhez azért, hogy optimalizálja a víz, energia- és élelmiszer-termelés közti kölcsönhatásokat az emberi jogok és az igazságosság jegyében.

Jordánia hangsúlyozza, hogy az SDG6 végrehajtásához jelentős erőforrások mobilizálására, a pénzügyi lehetőségek hatékony kihasználására, jó vízügyi kormányzásra és a törvény erejére van szükség nemzeti és nemzetközi szinten. Ezzel tartós, befogadó és igazságos alapokon nyugvó gazdasági növekedés, fenntartható fejlődés és a szegénység és éhezés eltörlése valósítható meg.

Mark Rutte, Hollandia miniszterelnöke

„A víz alapvető feltétele a fejlődésnek. De ha túl sok, túl kevés van belőle, vagy éppen túl szennyezett, akkor a gátja lehet. Ez az, amit egyre többen tapasztalnak meg világszerte. Hollandiában mi ezt már évszázadok óta tapasztaljuk. Szerencsére sikerült a kihívásokat lehetőségekre váltanunk. Együttműködéseknek köszönhetően innovatív megoldásokat fejlesztettünk. Úttörők voltunk a tengerszint alatti parti élet feltételeinek megteremtésében, megtisztítottuk a folyóinkat Hollandia polgárai számára. Most a tudásunk és tapasztalataink más országokkal való megosztásán a sor, olyanokkal, akik hasonló kihívásokkal küzdenek. Cserében azért, hogy ők is megosszák velünk az ő tapasztalataikat. Kormányzati és vállalati vezetőknek, tudósoknak és civil szervezeteknek együtt kell dolgozniuk. Senki sem képes mindezt egyedül megoldani. A holnap kihívásait ma kell megoldanunk. Nincs vesztegetni való időnk!”

Pedro Pablo Kuczynski Godard, Peru elnöke

„Hogy véget vessünk a szegénység sorscsapásának, annak alapfeltétele, hogy átvágjuk az egyre kevesebb víz és a nem megfelelő higiéniás feltételek gordiuszi csomóját, ezáltal elősegítve a gyors és inkluzív fejlődést és a gazdaság alakítását.”

Jacob Zuma, Dél-Afrika elnöke

„A multilaterális együttműködés története során sosem fordult elő olyan széles körű egyetértés, mint amely a 2030 Agenda, illetve a tiszta víz és a kapcsolódó higiéniai feltételek körül van kibontakozóban. Embertársainkkal való összefogásra születtünk, az emberiség közösségeinek összefogására annak érdekében, hogy egyenlő esélyt kínáljunk a sikerre minden szinten abban a versenyben, amelyet az idővel futunk a bolygó megmentéséért a jövő generációi számára. Mindeközben a feladat a pozitív gazdasági és társadalmi fejlődési út megtalálása vízügyi infrastruktúra-fejlesztés, változás katalizálása, partnerségek építése és nemzetközi együttműködések révén, amelyek jobb települések létrehozását eredményezik.”  

Emomali Rahmon, Tádzsikisztán elnöke

„A fenntartható fejlődés nem valósítható meg a vízügyi erőforrások hatékony kezelése nélkül. Ezért a közeljövő kiemelt fontosságú feladata az ismeretterjesztés, a tudás átadása és a politikusok és befektetők tevékenységének összehangolása.”

Han Szungszu, Dél-Korea korábbi miniszterelnöke

„Tavaly jelentős fogadalmakat hallottunk a világ részéről a fenntartható fejlődés és a klímaváltozás témakörében. Ebben az évben akcióba kell lendülnünk. A klímaváltozás után a víz ügye a legfontosabb kihívás, amellyel az emberiség szembenéz.” Minden erőmmel azon leszek, hogy az átfogó szemlélet a vízügy sokféle vetületére kiterjedjen. A világszinten erősebb vízbiztonság megteremtéséhez szükséges, hogy egyszerre tartsuk szem előtt az árvizekkel és aszályokkal szembeni ellenálló képesség, a szorosabb határokon átívelő együttműködés, továbbá az ivóvíz, illetve a higiéniai feltételek szempontjait.”